Nieuws

Corona-effect op de supermarktprijzen: tot ruim 6 % duurder

14 april 2020
prijzen supermarkt corona

Het regende bij ons en op sociale media klachten dat de prijzen in de supermarkten in deze coronacrisis de hoogte waren ingeschoten. Volgens ons onderzoek had het wegvallen van de promoties effectief een duidelijke impact, vooral bij Colruyt en Collect&Go alsook bij de hypermarkten van Carrefour.

Om het hamstergedrag in de coronacrisis tegen te gaan besliste de Nationale Veiligheidsraad dat supermarkten vanaf 19 maart geen promoties en kortingen meer mochten geven. Wat was nu het effect hiervan?

Welnu, Test Aankoop beschikt over een tool om de prijzen in supermarkten te monitoren en prijsschommelingen op te volgen. Dat gebeurt aan de hand van een uitgebreide lijst van 267 producten met kruidenierswaren, verzorgingsproducten, dranken, zuivel enz. van zowel (inter)nationale als huismerken als witte producten. Verse producten zoals vlees, groenten en fruit horen er niet bij omdat de prijzen hiervan dagelijks kunnen schommelen.

Opstoot tot 6,6 %

Het effect van het wegvallen van promoties en kortingen verschilt van supermarkt tot supermarkt. Op 19 en 20 maart is er een duidelijk effect zichtbaar bij Carrefour Hyper (+ 2,2 %), Colruyt (+ 1,8 %), Collect&Go (+ 1,6 %) en Delhaize (+ 0,7 %). Bij Cora verloopt de prijsstijging na 19 maart op een meer geleidelijke manier (+ 1,1 %).

 

Als we de prijzen op 3 april vergeleken ten opzichte van de periode vóór de coronacrisis (1 maart), stegen de prijzen het meest bij Carrefour Hyper(+ 5 %), Collect&Go (+ 5 %) en Colruyt (+ 6,6 %). Omgekeerd bleven de prijzen stabiel bij Aldi, Intermarché en Match.

Vandaag stellen we vast dat de prijsevolutie bij Colruyt en Collect&Go een licht dalende tendens vertoont, terwijl de stijging bij Carrefour op hetzelfde niveau is gebleven. De situatie van vóór de crisis heeft zich dus nog niet helemaal hersteld. Sinds 1 maart bedraagt de gemiddelde prijsverhoging 5,1 % bij Colruyt en Carrefour en 3,7 % bij Collect&Go. In de andere supermarkten zijn de prijzen stabiel gebleven. Bij Cora is er zelfs sprake van een prijsverlaging.

Verminderde concurrentie

Als we voor de productmand de prijzen zonder promoties en kortingen vergelijken vóór en na het begin van de coronacrisis, verloopt de prijsevolutie bij de meeste supermarkten vrij vlak. Bij Colruyt en Collect&Go, die als prijsvolgers reageren op de prijzen van de concurrentie, is er echter een duidelijke stijging vanaf 19 maart, de dag van de afschaffing van de promoties. Uiteindelijk wordt onze productmand daar in totaal 2 tot 3 % duurder in vergelijking met 1 maart.

Als je weet dat een gemiddeld gezin 15 % van zijn totale gezinsbudget in supermarkten besteedt, wat overeenkomt met een bedrag van € 5 000 per jaar, heeft elk percent zijn belang. En dat de winkelrekken meer dan eens leeg zijn en je als consument genoopt bent om duurdere producten te moeten kopen, helpt al evenmin om de kosten in bedwang te houden.

 

Uit een vergelijking van beide grafieken kunnen we trouwens besluiten dat de duidelijke prijsstijgingen die er geweest zijn, bijna volledig te verklaren zijn door het wegvallen van de promoties.

Colruyt en Albert Heijn blijven de goedkoopste

In onze laatste supermarktenquête gepubliceerd in december 2019 bleken Colruyt en Albert Heijn de goedkoopste supermarkten te zijn voor een gemengde productmand van (inter)nationale merken, huismerken en witte producten. Ze werden op enige afstand gevolgd door Carrefour Hyper en Delhaize.

Ook al zijn de prijzen de voorbije periode het meest gestegen bij Colruyt, toch blijft deze supermarkt op dit ogenblik alsnog de voordeligste. Dat Delhaize een algemene korting van 5 % heeft aangekondigd verandert daar niets aan.

Het verbod op promoties en kortingen werd begin april ingetrokken. Toch lijken de promoties niet zo snel terug te keren, althans bij sommige supermarkten. Uiteraard blijven we de prijsevolutie en de impact van promoties op geregelde tijdstippen opvolgen.

In onze supermarktmodule kun je trouwens nagaan welke supermarkt in jouw buurt het goedkoopst is (weliswaar op basis van prijzen van vóór de coronacrisis). Je vindt er tevens een beoordeling van de kwaliteit van elke supermarkt op basis van onze tevredenheidsenquête.

Naar onze supermarktmodule