Dossier

Verantwoord consumeren

25 september 2016
ethisch consumeren

Nog te veel bedrijven maken zich schuldig aan milieuvervuiling, slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en een gebrek aan transparantie. Wie geeft op ethisch vlak het goede voorbeeld? Welke goederen en diensten kunt u zonder gewetensproblemen kopen? Een leidraad voor consumenten.

Een menswaardig loon

Verandering moeten op meerdere niveau's worden doorgevoerd. Een leefbaar loon garanderen voor iedereen is een van de basisprincipes van handel met respect voor de werknemers. Maar zover is het nog lang niet. 

Om waardig te kunnen leven, moet een arbeider voor een standaardwerkweek van maximaal 48 uur een loon krijgen waarmee hij kan voorzien in de basisbehoeften van zijn gezin (4 personen) en nog wat kan sparen. Dat noemt men een leefbaar loon. Hoewel dat onder meer is opgenomen in de Verklaring van de Rechten van de Mens, krijgen heel wat arbeiders slechts het wettelijke minimumloon van hun land, wat een pak lager ligt dan dit leefbaar loon. In Bangladesh bijvoorbeeld, bedraag het wettelijk minimuloon € 49,56, terwijl het leefbaar loon € 259,8 is. 

Helaas evolueert de situatie zeer traag. En vaak worden er beloften vastgelegd op papier, maar niet nageleefd in de praktijk. Heel wat bedrijven beweren dat ze willen werken
met toeleveranciers die hun arbeiders goede werkomstandigheden garanderen. Maar aan de prijs wil niemand raken.

Weliswaar is er al enige vooruitgang geboekt, maar de loonsituatie heeft intussen een kritiek punt bereikt. De arbeiders in de productielanden verenigen zich alsmaar meer en komen steeds vaker in opstand tegen de opgelegde wurgprijzen. Toch schuiven zowat alle grote ketens en merken de aanpassing van hun aankoopbeleid nog op de lange baan.