Nieuws

Verzekeraars krijgen dan toch geen rechtstreekse toegang tot medische gegevens

04 februari 2022
dokter schrijft aan bureau waarop een map met "medische privégegevens" ligt.

Op voorspraak van onder meer Test Aankoop heeft de minister van Economie een geplande wijziging van de verzekeringswet tegengehouden. Volgens het voorontwerp zouden verzekeraars rechtstreeks toegang krijgen tot de medische gegevens van hun klanten. Dat vonden wij geen goede zaak.

In september 2021 vroeg minister van Economie Pierre-Yves Dermagne aan de commissie verzekeringen van het federale parlement om advies uit te brengen over het voorontwerp van een nieuwe wet. Volgens het ontwerp zouden verzekeringsmaatschappijen in bepaalde gevallen rechtstreeks toegang tot de medische privégegevens van hun klanten krijgen, zonder voorafgaande toestemming. Op die manier wilden de verzekeraars “het vermogen van de verzekerden beschermen en het vergoedingsproces versnellen”.

In de commissie gaf Test Aankoop samen met andere organisaties een negatief advies over het voorontwerp.

Geen zaak van algemeen belang

De Europese privacywet (GDPR) bepaalt dat de verwerking van medische privégegevens verboden is als de betrokkene niet uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven. Er kan een uitzondering worden toegestaan wanneer de verwerking noodzakelijk is om ernstige redenen van algemeen belang.

Wij voerden aan dat verzekeringsmaatschappijen geen taak van algemeen belang vervullen. Een patiënt blijft altijd eigenaar van zijn of haar gezondheidsgegevens. Relevante medische gegevens kunnen alleen worden uitgewisseld na voorafgaande toestemming en na voorafgaande informatie over wie toegang heeft tot welke gegevens.

In tegenstelling tot het voorontwerp is uitdrukkelijke toestemming een betrouwbare rechtsbasis en vertraagt zij het vergoedingsproces niet.

Minister Dermagne was niet overtuigd door het voorontwerp en heeft het ingetrokken.