Nieuws

Thuis blijven met de kinderen: voorkom ongevallen

01 april 2020

In je kot moeten blijven met je kinderen zorgt voor een verhoging van het aantal ongevallen. Het Antigifcentrum waarschuwt voor de risico’s op vergiftiging door hydroalcoholische handgels of andere gevaarlijke producten in huis. Als ouder doe je er goed aan om dubbel op je hoede te zijn. Hou gels, ontsmettingsproducten en detergenten uit het bereik van kinderen.

Nu de coronacrisis toeslaat, zijn we geneigd om overal hydroalcoholische gels te zetten, om er steeds een bij de hand te hebben. Welnu, die producten bevatten een hoge concentratie aan ontsmettende alcohol, die niet zonder gevaar is als kinderen ervan zouden drinken. Je denkt er maar beter op tijd aan om zo een daling van het bloedsuikergehalte te vermijden. Een alcoholintoxicatie en stuiptrekkingen zouden zelfs een ziekenhuisopname kunnen vereisen. En het is nu niet het moment om de spoeddiensten extra te belasten.

Thuis kun je beter zeep gebruiken en je handen gedurende minstens 40 seconden wassen en de gel veeleer gebruiken als je boodschappen gaat doen.

Overgieten uit den boze

Giftige producten of detergenten overgieten in flessen van water of fruitsap is geen goed idee. Die kunnen kinderen maar ook volwassen in verwarring brengen.

Welk recipiënt je ook gebruikt, berg het altijd op een veilige plek op. Want als je ervan drinkt, kan dat zware gevolgen hebben.

Als je bv. geconcentreerd bleekwater zou drinken, kan dat brandwonden in mond, slokdarm en maag veroorzaken en bij contact met de huid voor irritaties en brandwonden zorgen. Vloeibare wasmiddelen in de vorm van gekleurde tabletten of capsules trekken kinderen aan, maar bevatten een vloeistof die de slijmvliezen van de mond, de ogen en de huid irriteert. Braakneigingen en overgeven behoren dan tot de mogelijke gevolgen. Een beetje vloeistof dat achteraan in de keel terechtkomt, kan tot ademhalingsmoeilijkheden leiden. Een spat in de ogen kan daar voor irritatie zorgen.

Hou je kinderen dus uit de buurt van je schoonmaakactiviteiten.

Niet mengen

Meng nooit verschillende schoonmaakmiddelen met elkaar. Velen denken dat je een sterker ontsmettend product verkrijgt als je bleekwater toevoegt. Helaas creëert zo’n mix een gevaarlijke chemische cocktail. Zo produceert een mix van een zuur (antikalkmiddel) met bleekwater (een basis) giftige chloordampen. Het Antigifcentrum krijgt geregeld oproepen van personen met irriterende ogen of keel als gevolg van dampen die uit dat soort mengsels vrijkomen.

Als je ogen of je huid in contact komen met een gevaarlijk product, doe je er goed aan om overvloedig met lauw water te spoelen gedurende een tiental minuten. Als het product per ongeluk is ingenomen, moet je het kind vooral niet laten braken, maar goed de mond spoelen alvorens het Antigifcentrum te bellen.

Geneesmiddelen opbergen

Het lijkt vanzelfsprekend, maar je laat geneesmiddelen, zelfs niet een gewone paracetamol, niet zomaar rondslingeren.

Het Antigifcentrum stelt op zijn website en virtueel huis voor, met de gevaren die zich bij jou thuis kunnen voordoen. Tegelijk volgt uitleg over wat je precies moet doen in geval van een vergiftiging. Het Antigifcentrum is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar op het nummer 070 245 245.
Raadpleeg ook ons dossier “Vergiftiging”.

Naar ons dossier Vergiftiging