Dossier

Overlijden: aan wie komt het geld van je levensverzekering toe?

26 juni 2018
levensverzekering

Is het al een tijdje geleden dat je een levensverzekering hebt gesloten? Ga dan eens na wie als begunstigde staat aangeduid. Want misschien stemt dat niet meer overeen met je huidige wensen.

Inleiding

Wanneer je een individuele levensverzekering hebt gesloten en nog vóór de einddatum van het contract overlijdt, zal een bepaald kapitaal toekomen aan de persoon/personen die je als begunstigde(n) bij overlijden hebt aangeduid.

Maar soms verandert daarna een en ander in je leven: je hertrouwt, je stelt een testament op omdat je wilt dat je nalatenschap naar iemand anders gaat dan je wettige erfgenamen, een van je kinderen overlijdt … Door die nieuwe situatie strookt de begunstiging die je vroeger in je levensverzekering hebt vastgelegd, misschien niet meer met je huidige wensen.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat wanneer de "wettige erfgenamen" als begunstigden zijn aangeduid, de verdeling van het kapitaal door een wetswijziging in 2012 volgens nieuwe regels wordt uitgevoerd.

Je doet er dus goed aan om na te gaan wie je indertijd als begunstigde hebt opgegeven en of de regeling voor jou nog altijd oké is. Laat de begunstigingsclausule indien nodig aanpassen vóór het te laat is.

 

Wat als het om een groepsverzekering gaat?

Bij een groepsverzekering heb je in veel gevallen niet de keuze van begunstigde. Je werkgever is dan immers de verzekeringsnemer, hij heeft het contract gesloten. Je kunt in het bijbehorende pensioenreglement terugvinden wie de begunstigde is en of je die kunt wijzigen (als dat zo is, moet dat uitdrukkelijk zijn bepaald). Courant is er een vaste clausule waarvan je niet kunt afwijken, met deze volgorde van begunstiging: de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner; de kinderen; de ouders; de wettelijke erfgenamen of de nalatenschap. In dat geval is het dus goed dat de partner met wie je “gewoon” samenwoont, niet de begunstigde kan zijn van je groepsverzekering!