Persbericht

Test Aankoop houdt geen valse wedstrijden

09 september 2021

In een - op zijn zachtst uitgedrukt - tendentieuze VRT-reportage wordt gesuggereerd dat Test Aankoop gebruik maakt van gegevens uit valse wedstrijden of dat diezelfde gegevens door professionele phishers worden gebruikt.  Dit is absoluut onjuist.  De tussenpersonen die als onderaannemers werken, zijn actief in ‘affiliate netwerken’. Indien een van hen bepaalde regels of onze gedragscodes niet naleeft, verbindt Test Aankoop er zich toe om, bij bewezen fraude, op te treden of zelfs een straf- of burgerrechtelijke procedure in te leiden. Wat betreft deze reportage, waarvan sommige elementen onjuist of onbewezen zijn, behoudt onze organisatie zich het recht voor om een klacht in te dienen. Test-Aankoop betreurt dat de VRT ervoor heeft gekozen om de reportage online te zetten, zonder het aanbod te aanvaarden om met de nodige documenten rond de tafel te zitten.

Zoals bekend draagt Test Aankoop zijn onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Dit is een van haar kernwaarden naast expertise en dicht bij de consument.

Onafhankelijkheid in al zijn aspecten impliceert ook financiële onafhankelijkheid. Het is de keuze geweest van de stichters in 1957, en dit blijft ook de keuze om geen beroep te doen op subsidies van de overheid en dus ook niet van de belastingbetaler. Aangezien Test Aankoop om evidente redenen geen advertenties in zijn publicaties opneemt, zijn zo goed als al  zijn financiële middelen afkomstig uit de abonnementen van de leden. Om die leden te werven wordt beroep gedaan op marketingtechnieken en om die marketingtechnieken professioneel te kunnen inzetten, worden verschillende marketingvectoren gebruikt. Een van die vectoren is gekend onder de naam ‘affiliate marketing’.

Test Aankoop heeft kennis genomen van een VRT-reportage rond dit onderwerp, waarin men tracht praktijken bloot te leggen van agenten of tussenpersonen in ‘affiliate netwerken’. Dit zijn netwerken beheerd door marketingbedrijven die onder meer voor Test Aankoop werken.

De consumentenorganisatie ontkent niet dat zij gebruik maakt van de diensten van bepaalde externe marketingbureaus, maar hun werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de contractuele regels, de wet en de gedragscodes.

Indien wordt bewezen dat deze regels niet worden nageleefd, aarzelt de organisatie niet om in te grijpen of zelfs de rechtbank in te schakelen om een einde te maken aan deze praktijken.

In deze context heeft Test Aankoop niettemin besloten een aantal juridische en kwaliteitscontroles uit te voeren om ervoor te zorgen dat zijn reputatie en imago niet door dergelijke praktijken of aantijgingen worden aangetast.

Test Aankoop behoudt zich het recht voor om eventueel klachten of bezwaren in te dienen tegen zowel de sector als tegen de VRT.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.