Persbericht

Onze successen in 2020

21 december 2020

Vorig jaar hebben we tal van overwinningen behaald. En we gaan op de ingeslagen weg verder in 2021. Een terugblik op onze gewonnen veldslagen en de nog te leveren gevechten voor consumentenrechten.

Gezondheid: transparantie op alle niveaus

In januari bekrachtigde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) officieel het recht op toegang tot klinische onderzoeksrapporten over geneesmiddelen. Farmaceutische bedrijven dienen deze rapporten in bij het aanvragen van een handelsvergunning bij nieuwe behandelingen. Verschillende firma’s hadden kritiek op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) omdat het de concurrentie toegang gaf tot bepaalde rapporten. Volgens het Gerechtshof zijn deze rapporten echter niet vertrouwelijk. Het bevestigt het principe van transparantie en openbaarheid van klinische studierapporten, een basisbeginsel waar we al vele jaren voor ijveren.

Een ander gevecht sinds jaren draait om de buitensporige kosten van bepaalde behandelingen.  We vragen de overheden hierover geregeld opheldering omdat deze hoge prijzen de situatie van de patiënten en die van de gezondheidszorg in gevaar brengen.  Na een Europees onderzoek en verschillende interventies van ons naar aanleiding van torenhoge prijzen, heeft farmareus Aspen voorgesteld om de prijs van sommige kankergeneesmiddelen met gemiddeld 73 % te verlagen en die prijzen tien jaar lang laag te houden. We zouden nu graag zien dat de Europese Commissie dit soort toezeggingen bindend maakt om geschillen voor de rechtbank te voorkomen. Terwijl we dit schrijven is dit nog niet het geval, maar we blijven hopen en geloven dat dit begin 2021 wel gebeurt.