Persbericht

Oekraïne : Test Aankoop toont zich solidair en actief ...

17 maart 2022

De coronacrisis van de voorbije twee jaar was voor Test Aankoop eerder al een reden om in actie te schieten voor het zorgpersoneel, een initiatief waarbij in enkele weken tijd 440.000€ werd ingezameld.  Een bedrag dat integraal naar de Koning Boudewijnstichting ging om met het geld het dagelijkse leven van de helden van de crisis, het verplegend personeel, te verbeteren. Dankzij de brede steun van leden en sympathisanten werd dit een groot succes.

Vanzelfsprekend laat ook de huidige vluchtelingencrisis Test Aankoop niet onberoerd. Ook nu voelde men zich geroepen om ook in actie te schieten naar aanleiding van de huidige crisis.  Afgezien van het feit dat deze crisis gevolgen heeft voor ons dagelijks leven, met name door de invloed ervan op de energieprijzen, onze rekeningen en dus ook onze koopkracht, heeft de massale komst van vluchtelingen en ballingen uit Oekraïne aanleiding gegeven tot een terechte golf van solidariteit van onze medeburgers.

In de volgende weken wil Test Aankoop zich op verschillende manieren bij deze solidariteitsbeweging aansluiten. Het gaat om interne initiatieven van zijn personeel (zoals de steun en het peterschap van enkele Oekraïense gezinnen die onlangs in België zijn aangekomen, ... ). Ook naar buiten toe, zal actie ondernomen worden. De consumentenorganisatie zal in de komende dagen praktische informatie delen en antwoorden op vragen die vluchtelingen zich in hun dagelijks leven stellen, maar ook aan zij die hen opvangen, waaronder ook leden van Test Aankoop. Daarnaast zal Test Aankoop, net als tijdens de pandemische crisis, financiële steun verlenen aan verschillende platformen en organisaties die actief zijn op het terrein. Hun expertise en activiteiten verdienen steun. En het is dringend! De consumentenorganisatie koos uiteindelijk voor steun aan UNICEF, dat vorige week een grote oproep lanceerde voor geld en aan het nationale platform Oekraïne 12-12. In de komende dagen zal elk van hen een bedrag van 5.000 euro ontvangen, een uitdrukking van solidariteit van onze organisatie, een uitdrukking van onze steun aan degenen die ter plaatse werkzaam zijn en aan het steeds groter wordende aantal vluchtelingen.

JPh. Ducart, Manager Public Affairs en Media Relations: "Met dit gebaar wil Test Aankoop ook de grote vrijgevigheid, soms binnen moeilijke budgettaire grenzen, onderstrepen en versterken. Ook al staat de koopkracht onder druk, toch wil ook onze organisatie haar bijdrage leveren aan de inspanning van allen voor vrede, welzijn en noodhulp.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.