Persbericht

Lobbywerk: onze projecten in 2021

01 januari 2021

Vorig jaar hebben we tal van overwinningen behaald. En we gaan op de ingeslagen weg verder. Een blik vooruit op de in 2021 te leveren gevechten voor consumentenrechten.

Energiefactuur: nog altijd te duur

Wist je dat Belgische gezinnen elk jaar € 245 meer betalen dan het Europese gemiddelde?  De Belgische elektriciteitsfactuur behoort ot de duurste in Europa en dit triest record is vooral te wijten aan de jaarlijkse stijging van de nettarieven en de taksen (+ 66 % van de totale factuur sinds 2007). We hebben een platform uitgewerkt (www.testaankoop.be/perfectfit) om je te helpen besparen. Met deze nieuwe tool vind je snel de top 3 van de beste contracten op basis van jouw profiel.
 
We zullen regelmatig, en ook dit jaar, blijven pleiten om de taksen, de heffingen en de financiering van subsidiemechanismen uit de factuur te verwijderen. Die moet terug naar de essentie en enkel de kosten van de elektriciteit en het transport ervan dekken. Maar de energie vormt momenteel slechts een kwart van de rekening. We hebben verschillende constructieve voorstellen in petto.

En hoe zit het met de kernenergie? De timing voor de kernuitstap is bevestigd. We vragen er al tien jaar om. Maar dit is geen klein bier: kernenergie dekt nog steeds ongeveer 50 % van onze behoeftes. Het is echter duidelijk dat er nog niets klaar is voor de vervanging ervan. Het subsidiemechanisme voor gascentrales heeft nog geen goedkeuring gekregen van de Europese Commissie, die het als staatssteun beschouwt. Zodra deze goedkeuring zou zijn verkregen, zou er slechts 5 jaar overblijven om de centrales te bouwen (3 à 5).

De financiering van de energietransitie is moeilijk kwantificeerbaar. We vrezen dat de gezinnen ervoor zullen opdraaien. Met of zonder kernenergie, de transitie moet op een transparante manier gebeuren met behoud van de koopkracht.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.