Persbericht

Na talrijke klachten over Switch en SFAM dient Test Aankoop klacht in bij de Economische Inspectie en de FSMA

15 februari 2022

Al sinds september 2020 heeft Test Aankoop talrijke klachten tegen Switch en SFAM ontvangen over de verkoop van verzekeringen en andere diensten bij de aankoop van een Apple-product. Alleen al in december 2021 ontving de organisatie 53 klachten, 57 in januari 2022 en al 48 in de eerste week van februari. In totaal registreerde Test Aankoop sinds september 2020 reeds 466 oproepen.

De klachten hebben betrekking op het "gedwongen" sluiten van bepaalde contracten. Bij de aankoop van een smartphone, een tablet of een computer krijgt de consument een maand lang een gratis verzekering aangeboden of wordt hem cashback beloofd. Aan de consumenten wordt gevraagd verschillende documenten te ondertekenen zonder duidelijke uitleg en zonder dat zij de tijd krijgen om ze te bekijken. Er wordt hen ook gevraagd naar hun IBAN-rekeningnummer, onder het voorwendsel om de cashback te kunnen uitbetalen. Daarna wordt de consument er via verschillende e-mails op gewezen dat hij een verzekeringscontract voor een jaar, een abonnement op een cadeaubon of een abonnement voor het maken van een website, heeft afgesloten. Het gecumuleerde bedrag van deze verschillende abonnementen kan zelfs oplopen tot meer dan 200 euro per maand.

Deze verschillende abonnementen zijn voorzien van een herroepingsrecht. In theorie alleszins. In de praktijk echter, kan de consument de klantendienst niet telefonisch bereiken en ontvangt hij als antwoord op zijn e-mails slechts een standaard-e-mail waarin hij wordt bedankt voor het contact en waarin hem een snel antwoord wordt beloofd, dat er nooit komt. Dit maakt het voor hen bijzonder moeilijk om de verschillende abonnementen die zij hebben "afgesloten" op te zeggen. Intussen worden de automatische incasso's geactiveerd en worden de bedragen van de verschillende abonnementen gedebiteerd.

"De getuigenissen van consumenten, die helemaal niet worden ingelicht over het soort abonnement dat ze hebben afgesloten, noch over de kosten van deze verschillende producten, zijn zo talrijk dat we alleen maar kunnen concluderen dat het om een uitgekiende strategie van de bedrijven Switch en SFAM gaat", zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.  In die context is de consumentenorganisatie van mening dat deze overeenkomsten niet rechtsgeldig zijn afgesloten en raadt de betrokken consumenten dan ook aan contact op te nemen met hun bank om de domiciliëring te blokkeren en de terugbetaling van de reeds uitbetaalde bedragen te eisen. Als zij vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met Test Achats op 02 542 34 34.

Daarom hebben wij besloten een klacht in te dienen bij de Economische Inspectie en de FSMA tegen deze ondernemingen. Wij hopen dat zij als toezichthoudende autoriteiten deze praktijken snel een halt zullen kunnen toeroepen en zullen kunnen bestraffen, besluit hij.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.