Persbericht

Test Aankoop pleit voor langere garantietermijnen

12 januari 2022

Vandaag zal de Commissie Economie van het federale parlement zich buigen over de wetteksten die de omzetting zijn van twee belangrijke Europese richtlijnen in het kader van koopovereenkomsten tussen consumenten en handelaars. Via een hoorzitting zal Test Aankoop pleiten voor uitgebreidere garantietermijnen voor bepaalde categorieën van producten, vervangtoestellen bij herstelling en een langere meldingstermijn in het geval een product stuk gaat.

Koopovereenkomsten

De regering is belast met de omzetting van twee Europese richtlijnen die dateren van 2019. Eén richtlijn is erop gericht om sommige dimensies rond koopovereenkomsten te regelen, de andere focust dan weer op bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Beide directives zijn erg belangrijk omdat ze de blauwdruk zijn voor heel wat aspecten van consumentenbescherming de komende jaren. Test Aankoop wijst hier in het bijzonder op de periodes, termijnen binnen dewelke een gebrek aan een product moet gemeld worden en welke partij, koper of verkoper, moet bewijzen of een eventueel defect aan een product al dan niet inherent aanwezig was bij aankoop. De consumentenorganisatie wordt hier vandaag over gehoord in de Commissie Economie en Bedrijfsleven van het federale parlement.

 

Garantietermijn

Via het meldpunt ‘Te Rap kapot’ (www.terapkapot.be) stelt Test Aankoop vast dat maar liefst 39% van de producten stuk gaat tussen de twee en de vier jaar na aankoop. Met andere woorden: heel wat koopwaar gaat stuk, net na de garantieperiode en aldus voor het einde van de levensduur die je er als consument logischerwijze mag van verwachten. Voor de verbruikersorganisatie is dit nog maar eens het bewijs dat er werk moet gemaakt worden van langere garantietermijnen dan de wettelijke termijn van twee jaar die we nu in ons land kennen en die ook in de nieuwe wetteksten behouden lijkt te blijven. Dit terwijl er landen zijn zoals Zweden, Nederland of Engeland met duidelijk langere garantietermijnen. Test Aankoop stipt aan dat de Europese richtlijn de langere termijnen expliciet toelaat en dat het aldus aan de politiek is om deze optie ook echt in de praktijk te gaan omzetten om op die manier vorm te geven aan duurzaamheid en de strijd tegen vervroegde veroudering.

 

Wie bewijst de oorsprong van het gebrek ?

De wettelijke garantie biedt de consument de mogelijkheid om zich te richten tot de verkoper indien zich binnen de twee eerste jaren volgend op de aankoop van een product een probleem voordoet. Volgens de oude regels geldt dat als het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen de zes maanden na aankoop, de consument niet moet bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop. Nadien komt hij vaak wel voor deze zware bewijslast te staan, zegt Test Aankoop. De consumentenorganisatie benadrukt de grote winst voor de consument die er wordt geboekt met de nieuwe teksten die bepalen dat de bewijslast voor de hele periode van twee jaar bij de verkoper komt te liggen. “Mocht deze formulering afgeklopt worden, dan zou dit een fundamentele verbetering betekenen voor de positie van de consument in een koopovereenkomst en een overwinning voor ons als consumentenorganisatie die hiervoor al jaren ijvert”, zegt Simon November van Test Aankoop.


 

Vervangtoestellen

Tijdens de parlementaire hoorzitting zal Test Aankoop ook pleiten voor vervangtoestellen wanneer producten binnen de garantietermijn worden hersteld. Volgens de consumentenorganisatie is dit vooral nodig voor het geval auto’s, laptops of andere onmisbare gebruiksgoederen in panne vallen. Bijkomend zal Test Aankoop het belang van langere termijnen voor de consument om een probleem te melden benadrukken bij de parlementsleden.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.