Persbericht

Europese consument ziet meerwaarde van Artificiële Intelligentie maar blijft tegelijk wantrouwig

29 november 2021

Test Aankoop (en de andere organisaties die deel uitmaken van Euroconsumers), maakt vandaag de resultaten bekend van een representatief onderzoek dat is gevoerd in België en de andere andere landen van de groep en dat peilde naar de verwachtingen, zorgen en kansen van en voor consumenten met betrekking tot nieuwe technologieën en artificiële intelligentie als oplossingen voor stedelijke problemen in een leven na corona. Uit de enquête blijkt dat steden ondanks de pandemie aantrekkelijk blijven om te wonen en dat intelligente technologieën oplossingen kunnen bieden, vooral dan in steden (afval, mobiliteit, veiligheid,…)

Steden blijven aantrekkelijk om te wonen ondanks de Covid-19 pandemie

14% van de beroepsactieve Belgen verhuisde tijdens de pandemie. 77% van de ondervraagde mensen (binnen de 4 deelnemende Europese landen) trokken naar stedelijk gebied. Op de vraag of de kans groot is is dat zij in de komende drie jaar naar een andere regio zullen verhuizen, antwoordt slechts 12,3% van de ondervraagde Belgen dat de kans hiertoe groot is. Dit betekent dat steden voor de meesten onder hen aantrekkelijk blijven. Op de vraag waaraan zij de meeste waarde hechten bij de keuze van een woonplaats, zowel nu als voor de pandemie, onderstreepten de respondenten in alle landen het belang van toegang tot gezondheidszorg, artsen en ziekenhuizen, maar ook toegang tot een snelle internetverbinding en netwerkdekking.

Consumenten beschouwen artificiële intelligentie als een opportuniteit voor steden

Over het algemeen vinden EU-consumenten artificiële intelligentie nuttig om het leven in steden te verbeteren, of het nu gaat om het efficiënter regelen van de straatverlichting (86%), het optimaliseren van het openbaar vervoer (85%), de afvalinzameling (84%), het regelen van het stadsverkeer (84%) of het identificeren van criminelen en vermiste personen (79%).

Gebrek aan kennis over AI en wantrouwen in de overheid wat betreft haar capaciteit om te reguleren

Wanneer wordt ingezoomd op de Belgische consumenten, dan wordt vastgesteld dat amper één op de vijf (19%) gelooft dat de huidige wetgeving volstaat om op AI gebaseerde activiteiten doeltreffend te reguleren. Iets meer onder hen (19,7%) vertrouwt erop dat de nationale autoriteiten doeltreffend toezicht zullen uitoefenen op AI- -bedrijven. Hoewel consumenten het idee van AI in een stedelijke context toejuichen, moet er volgens Test Aankoop en haar zusterorganisaties dus een sterk rechtskader worden gecreëerd en geïmplementeerd om vertrouwen in AI op te bouwen en consumenten ervan te verzekeren dat hun gegevens, privacy en veiligheid goed beschermd zullen worden.

Euroconsumers Forum

Naast tal van andere onderwerpen zal dit onderwerp ook aan bod komen tijdens het Euroconsumers Forum, een gemeenschappelijk initiatief van de 5 consumentenorganisaties, waaronder Test Aankoop.  Het Euroconsumers Forum vindt plaats op donderdag 2 december vanaf 14.00u.  Beleidsmakers, de industrie en specialisten in consumentendomeinen uit diverse landen bespreken hoe consumenten een centrale rol kunnen spelen in een vernieuwde, duurzame post-Covid economie, waarbij zij niet alleen als klanten, maar ook als veeleisende prosumenten de veranderingen aansturen.  Voor meer informatie en registratie kan u terecht op www.euroconsumersforum2021.com

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.