Persbericht

Camping ‘De Village’ : Sun Reizen en de Koninklijke Voetbalbond veroordeeld

23 december 2016

Vandaag werd uitspraak gedaan in de strafzaak, waarin Test-Aankoop zich burgerlijke partij stelde in naam van meer dan 200 supporters.  Het vonnis is overduidelijk: zowel de Koninklijke Belgische Voetbalbond als Sun Reizen worden veroordeeld in hun hoedanigheid van reisorganisator.  Dit is ook wat het Openbaar Ministerie had gevorderd tijdens de zitting van 2 december.  Een mooie overwinning dus voor Test-Aankoop dat heel snel een nieuwe procedure zal starten voor de correctionele rechtbank om een schadevergoeding te bekomen voor de mensen die de consumentenorganisatie verdedigde.

Overwinning in de strafzaak!

Een aantal benadeelde supporters hadden eerder een strafrechtelijke klacht ingediend.  Test-Aankoop stelde zich burgerlijke partij in deze zaak in naam van meer dan 200 supporters.  Tijdens de zitting van 2 december oordeelde het Openbaar Ministerie dat er strafrechtelijke inbreuken waren vastgesteld op de reiscontractenwet.  Er was duidelijk sprake van misleiding door middel van foutieve informatie die verstrekt werd via websites en brochures over de aard van de reis en de – zonder vergunning zijnde - camping.  Het Openbaar Ministerie eiste een veroordeling van beide partijen tot het betalen van de wettelijk voorziene boetes.

Ook de rechter deelt het standpunt van het Openbaar Ministerie en Test-Aankoop in deze zaak en heeft beide organisaties in hun hoedanigheid van reisorganisatoren veroordeeld tot de door de wet voorziene boete, namelijk 3.000 euro per organisatie.  De rechter heeft geoordeeld dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond een bepalende rol heeft gespeeld in deze zaak.  Een mooie overwinning dus!

Sun Reizen en de Koninklijke Belgische Voetbalbond hadden bovendien uitstel gevraagd om de eigenlijke schade te evalueren.  Dit werd gewoonweg geweigerd door de rechter.  De benadeelde supporters die een strafrechtelijke klacht hadden ingediend zullen dus hun uitgegeven geld terugkrijgen en mogen bovendien een morele schadevergoeding van 350 euro verwachten.

Het vervolg?

Nog voor de start van de strafrechtelijke procedure, had Test-Aankoop een burgerlijke procedure opgestart met de bedoeling een schadeloosstelling te bekomen voor de betrokken supporters.  De pleidooien staan gepland op 25 januari 2018.  Test-Aankoop gaat hier niet op wachten: om ervoor te zorgen dat de supporters zo snel mogelijk een schadeloosstelling bekomen, zal de consumentenorganisatie een procedure starten om de schade die de supporters hebben geleden te evalueren.  De organisatie vraagt naast de terugbetaling van de uitgegeven bedragen voor de reis, eveneens een terugbetaling van de bijkomende kosten die door de supporters werden gemaakt omwille van de staat waarin de camping zich bevond en een morele schadevergoeding.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.