Persbericht

Geen 100% Retro: Test Aankoop op de bres voor rechten festivalgangers

22 augustus 2022

Afgelopen weekend werd het “100% Retro”-festival, dat plaats zou hebben gehad in familiepark Bobbejaanland, op amper één dag voor het gebeuren, afgelast. Het muziekfeest, met alleen maar Vlaamse artiesten, zou verschoven worden naar 2023, aldus de organisatie. Test Aankoop wijst erop dat elke consument recht heeft om zijn of haar geld terug te vragen. Donaties aan de organisatie, onder welke vorm dan ook, kunnen alleen op vrijwillige basis, klinkt het.  Test Aankoop opent een gratis nummer 0800 39 808 om mensen bij te staan die problemen ervaren met de organisatie van het festival.

Geen festival

Geen Laura Lynn, geen Mama’s Jasje. Amper één dag voor het festival zou doorgaan, trok de organisatie van het 100% Retro – festival, een streep door het hele gebeuren. Officieel om dat de huidige economische conjunctuur tegen zou zitten. Beslist werd om te verplaatsen naar 2023. Tickets blijven geldig maar wie terugbetaling verkiest, kan deze ook krijgen, aldus de initiatiefnemers. “Wij vernemen dat er 4 à 5000 tickets zouden verkocht zijn, hetgeen in lijn zou zijn met vorige edities. Het is dan ook erg vreemd dat het festival ineens wordt afgelast, zeker gezien de aangekondigde artiesten gewoon present tekenden”, zegt Test Aankoop.

Geld terug

De consumentenorganisatie geeft aan dat het management achter 100% Retro de consument na hem op de hoogte hebben gebracht van de annulering moet informeren over het recht op terugbetaling. De terugbetaling zelf moet gebeuren binnen een redelijke termijn. In de praktijk biedt de organisatie ook de mogelijkheid een bankkost van 3 euro en een servicekost af te staan aan. Festivalgangers kunnen er zelfs voor kiezen om maar de helft van de ticketprijs terug te krijgen. De consumentenorganisatie geeft aan dat dit kan maar alleen op vrijwillige basis. De klant kan hier nooit toe verplicht worden, klinkt het.

Festivals die zo kort voor de start worden geannuleerd, is iets wat we weinig zien”, zegt Simon November van Test Aankoop. “Het doet me een beetje denken aan het Vestiville-debacle uit 2019”, vult de woordvoerder aan. “In feite gaat het hier om een contract tussen de organisatie enerzijds en de festivalganger anderzijds. Wanneer een dienst niet wordt uitgevoerd en er geen overmacht kan worden ingeroepen, zijn de initiatiefnemers verplicht om de consument terug te betalen volgens de wet. Uitstellen naar volgend jaar of enige vorm van crowdfunding, is allemaal goed en wel maar kan alleen op vrijwillige basis”, zegt November.

Opvolging

Test Aankoop zegt de zaak van nabij te zullen opvolgen en zegt dat het van belang is dat wie zijn geld terugvraagt, dit ook terug krijgt. Indien de organisatie in faling zou gaan, is de kans zeer groot dat de festivalgangers niet meer vergoed zullen worden, maakt de verbruikersorganisatie zich sterk. Dat laatste houdt natuurlijk een reëel risico in voor wie zijn tickets aanhoudt tot de editie van volgend jaar.

Test Aankoop opent een gratis nummer 0800 39 808 om mensen bij te staan die problemen ervaren met de organisatie van het festival.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.