Nieuws

Verouderde tarieven en praktijken van gerechtsdeurwaarders: risico’s voor de consument

03 augustus 2023

Een gebrek aan transparantie over de erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders, verouderde tarieven, ongepaste marktpraktijken, ... Een studie over de werking van de Belgische sector heeft een aantal ernstige tekortkomingen aan het licht gebracht. Welk risico houdt dat in voor de consument?

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Economische en juridische rol van Belgische gerechtsdeurwaarders

Dagvaardingen bezorgen, vaststellingen doen, onbetaalde schulden innen, huurders uitzetten, beslag leggen op meubels, gebouwen of lonen, … Er zijn verschillende mogelijke redenen om een beroep te doen op of bezoek te krijgen van een deurwaarder.

Weet dat een gerechtsdeurwaarder een dubbel statuut heeft: 

  • het is een openbare en ministeriële ambtenaar met monopolistische bevoegdheden;
  • maar tegelijk een zelfstandige die een vrij beroep uitoefent en met andere professionelen kan concurreren.

Dit specifieke statuut verklaart waarom de sector zo gereglementeerd is.

Grote problemen vastgesteld in de gerechtsdeurwaarderssector

Een studie van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie wijst op grote problemen met de tarieven die gerechtsdeurwaarders hanteren en stelt bepaalde verouderde praktijken aan de kaak.

Gereglementeerde en niet-gereglementeerde tarieven van gerechtsdeurwaarders

De tarieven die gerechtsdeurwaarders aanrekenen voor hun openbare en gerechtelijke taken, zijn wettelijk vastgelegd. De tarieven voor buitengerechtelijke diensten in het kader van hun vrij beroep zijn daarentegen niet gereglementeerd.

Verouderde tarieven en gebrek aan transparantie over de erelonen van gerechtsdeurwaarders

De belangrijkste kritiek op de tarieven die gerechtsdeurwaarders aanrekenen, is het verouderde wettelijke tarief, dat op indexering na niet meer gewijzigd is sinds 1976.

Een ander punt van kritiek is het gebrek aan transparantie over de erelonen en kosten die gerechtsdeurwaarders aanrekenen. De berekeningsmethode om de tarieven te bepalen, is bijvoorbeeld moeilijk te begrijpen voor het grote publiek.

Ongepaste marktpraktijken in de deurwaarderssector

De deurwaarderssector kampt ook met problemen in verband met ongepaste marktpraktijken. Die zijn weliswaar niet veralgemeend, maar treffen niettemin een aantal burgers.   

De problemen komen vaak voort uit de bijzonder positie van de gerechtsdeurwaarder, die in feite twee petten draagt: enerzijds handelt hij namens een cliënt, anderzijds moet hij zich onafhankelijk opstellen als openbaar ambtenaar.

Testaankoop is bezorgd over de risico’s voor de consument 

Wetsvoorstel betreffende de gerechtsdeurwaarderssector 

Momenteel ligt er bij de minister van Justitie een ontwerp van wet op tafel om de gerechtsdeurwaarders in ons land meer macht te geven. Dit voorontwerp zou gaan over maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van consumenten. Testaankoop maakt zich zorgen over de doorslaggevende rol die deurwaarders krijgen toebedeeld.

Het voorontwerp van wet kent gerechtsdeurwaarders namelijk een belangrijke rol toe in een nieuwe procedure, ten nadele van de vrederechter, die wordt gedegradeerd tot controleur van het voltooide werk. Gerechtsdeurwaarders verwerven zo een virtueel monopolie op de inning van consumentenschulden, ook al zijn sommigen van hen net verantwoordelijk voor de exponentiële stijging van de kosten die consumenten moeten bijleggen.

De studie van de FOD Economie doet onze ongerustheid over dit voorontwerp alleen nog maar toenemen.

Wat als je een brief van een deurwaarder krijgt?

Heb je een brief of bezoek gekregen van een deurwaarder die geld eist en weet je niet hoe je moet reageren? Lees hier hoe je jezelf kunt verdedigen.

Een brief van de gerechtsdeurwaarder, wat nu?