Nieuws

Het herstelabonnement van Vanden Borre is niet echt interessant

22 januari 2021
Vanden Borre Life

Je kunt bij Vanden Borre voor € 12,99 per maand een abonnement nemen om je grote elektrotoestellen te laten herstellen. Maar volgens ons is de kans heel klein dat je daar voordeel uit zult halen.

Vanden Borre Life is de naam van de abonnementsservice voor herstellingen van grote elektrotoestellen. Voor € 12,99 per maand zul je alle dergelijke toestellen gedurende ten minste zeven jaar zonder extra kosten kunnen laten herstellen door Vanden Borre. Het betreft alleen de grote toestellen, dus niet bijvoorbeeld een dampkap, een niet-ingebouwde microgolfoven of een koffiezet. 

Of die dienst effectief werkt, kunnen we nog niet zeggen aangezien hij nog maar sinds kort wordt aangeboden. Maar we hebben nu al redenen om eraan te twijfelen dat dit voor veel consumenten een interessante formule is.

Niet bepaald goedkoop

Elke maand € 12,99, dus € 155,88 op jaarbasis, dat is een smak geld. Een abonnement loopt sowieso één jaar. Daarna wordt het maand na maand verlengd, en vanaf dan kun je het gelijk wanneer stopzetten.

Om te weten of dat interessant kan zijn, becijferden we een voorbeeld.

Stel, je koopt in 2021 een koel-vriescombinatie voor € 789 en in 2023 een wasmachine voor € 549. In januari 2027 is je frigo defect. 

Als je over een Vanden Borre Life beschikt, zal het defect gratis worden hersteld. Maar je zult ondertussen gedurende 72 maanden telkens € 12,99 hebben betaald, of maar eventjes € 935. 

Mocht de frigo niet kunnen worden hersteld, dan zul je een waardebon krijgen voor € 789. Als je dan een nieuwe frigo koopt voor € 999, zul je € 210 moeten bijpassen. In totaal kom je zo aan een uitgave van € 1 145: enerzijds de abonnementskosten voor € 935, anderzijds de som van € 210 die je voor de nieuwe frigo moet bij passen. Zonder dat herstelabonnement zou je op dat ogenblik gewoon € 999 betalen, of € 146 minder. 

Maar stel nu dat beide toestellen binnen die termijn van zeven jaar een defect vertonen dat niet kan worden hersteld – wat evenwel niet zo waarschijnlijk is – dan zou je twee waardebonnen krijgen, voor een totaal van € 1 338. Daarmee zou je dus, na aftrek van de kosten van het abonnement, zowat € 400 winnen. 

Er is nog méér waarom we twijfelen

  • Het abonnement staat naast de wettelijke garantie van twee jaar, waar je geen cent voor moet uittrekken. 
  • Een toestel herstellen vinden wij in de regel beter dan het door een nieuw te vervangen. Maar de fabrikanten moeten daarbij wel volgen: het moet mogelijk zijn om een toestel na een aantal jaar nog te herstellen en de nodige wisselstukken moeten nog altijd beschikbaar zijn. Anders gezegd, het hangt niet alleen af van de goede wil en de bekwaamheid van de reparateurs bij Vanden Borre. In dat verband herinneren we je graag aan ons platform "Te rap kapot", waar je kunt melden welke van je toestellen te snel onbruikbaar zijn geworden. Dat kadert in onze strijd tegen de vervroegde veroudering van toestellen.
    NAAR HET PLATFORM TE RAP KAPOT
  • Je weet niet hoelang een bepaald toestel gratis zal worden hersteld. Vanden Borre spreekt immers van ten minste zeven jaar, maar al naargelang er nog wisselstukken te verkrijgen zijn bij de fabrikant, kan dat tot vijftien jaar gaan. Dat is een verschil van maar liefst acht jaar. 
  • Wanneer je het toestel in kwestie niet bij Vanden Borre hebt gekocht, kun je de abonnementsservice sowieso gedurende maximaal zeven jaar inroepen én moet je € 79 voor jouw rekening nemen. Bovendien geldt de service alleen voor de merken en types van toestellen die Vanden Borre nu verkoopt of in het verleden heeft verkocht.
  • Wanneer het toestel niet kan worden hersteld, heb je recht op een waardebon die neerkomt op de oorspronkelijke aankoopprijs. Dat is mooi, maar je bent dan wel met handen en voeten gebonden aan Vanden Borre. Tja, wat had je gedacht?