Nieuws

Nieuwe regering: hoopgevend voor de consument

01 oktober 2020

We zijn verheugd met de nota van de nieuwe federale regering, aangezien we er verschillende werk- en strijdpunten in terugvinden waar ook wij de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest.

De nota van het nieuwe Vivaldi-team komt tegemoet aan een reeks van onze bekommernissen. En soms is ze zelfs ambitieus.

Makkelijker switchen van energieleverancier

Zo wordt er flink wat ambitie aan de dag gelegd in het stuk over "betaalbare energie", waarin er tevens wordt herinnerd aan het feit dat de energiemarkt optimaal moet functioneren om de consumenten in staat te stellen gemakkelijk over te schakelen van leverancier. Ook wij vinden het van essentieel om op de toegankelijkheid, transparantie en billijkheid van de energierekening te werken om zo de koopkracht te behouden.

Een ander positief aspect is dat het nieuwe regeringsteam zich engageert voor de evaluatie van de wet inzake groepsvorderingen die dateert van 2014, een essentieel instrument voor de bescherming van de consument en de toegang tot de rechter. Dankzij dit principe hebben we de gelegenheid gehad om duizenden benadeelde consumenten samen te brengen in emblematische gevallen zoals Ryanair, Facebook en Dieselgate. Maar tijdens deze vorderingen zijn er ook verschillende belemmeringen, vertragingen en andere praktische problemen aan het licht gekomen. We zijn dan ook bereid om samen te werken met de nieuwe verantwoordelijke ministers om dit optimaal te herbekijken.

Geprogrammeerde veroudering voor het eerst op de politieke agenda

We zijn ook blij dat Vivaldi zich inzet om ervoor te zorgen dat de toegang tot basisbankdiensten geen dode letter blijft voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, ouderen of mensen die geen toegang hebben tot digitale bankdiensten. Dit is voor ons al enkele maanden een belangrijk punt met het oog op de digitalisering van het bankwezen en de evolutie van de tarieven in de sector.

We zijn ook blij dat de duurzaamheid en de geprogrammeerde veroudering van de apparaten voor het eerst echt op de politieke agenda staat. We zijn bijzonder actief op dit gebied, niet in het minst dankzij onze module Te rap kapot die we in 2016 hebben opgericht. In de nota wordt de gedeelde wens geuit om geprogrammeerde veroudering te beschouwen als een "oneerlijke handelspraktijk" en eveneens aan sancties te onderwerpen. België zal zich zich ook op Europees niveau inzetten voor het bevorderen van recyclage- en herstellingsmaatregelen en voor het stimuleren van de kringloopeconomie.

Gezondheid niet vergeten

Tot slot bevat het hoofdstuk over gezondheid ook enkele interessante intenties die in de praktijk moeten worden gebracht: betere afspraken over ereloonsupplementen, kwaliteitsindicatoren voor zorgverleners en zorginstellingen, herfinanciering van ziekenhuizen, etc.

Wij juichen al deze goede bedoelingen toe en hopen dat zij spoedig in concrete maatregelen zullen worden omgezet.