Nieuws

Wat is de overheid van plan met mijn vaccinatiegegevens?

25 februari 2021

De overheid gaat te ver in de geplande behandeling van medische gegevens van haar burgers als onderdeel van de vaccinatiestrategie. Volgens de Raad van State geeft ze te weinig garanties dat de privacy gegarandeerd zal worden.

De regering wil de medische gegevens van haar burgers opvragen bij artsen en ziekenfondsen om de vaccinatiecampagne beter te organiseren. Met deze gegevens kan ze bijvoorbeeld risicopatiënten identificeren die sneller geholpen mogen worden. Maar die informatie valt onder het medisch geheim en mag alleen worden gebruikt met de toelating van de patiënt. Een ontwerptekst van de regering krijgt dan ook een negatief advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Doorgeven aan andere instanties

Een koninklijk besluit van eind 2020 over de registratie en behandeling van vaccinatiegegevens deed de wenkbrauwen al fronsen. Volgens het KB mag de overheid alle gegevens over je vaccinatie (type, lot, identificatienummer …) opvragen, inclusief je persoonsgegevens en eventuele ongewenste bijwerkingen. Het KB zegt verder dat deze gegevens gebruikt “kunnen” worden voor de organisatie van de vaccinatiecampagne. Betekent dit dat er andere doeleinden mogelijk zijn? Ook zou die informatie kunnen worden doorgegeven aan andere instanties van “algemeen belang” en tot twee jaar na het overlijden worden bewaard.

Privacy in het gedrang

Het KB moest worden vervangen door een ontwerptekst die werd goedgekeurd in de ministerraad van 5 februari. Maar het ontwerp heeft de test van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State niet doorstaan. De Raad oordeelt dat er onvoldoende garanties voor de bescherming van de verzamelde gegevens worden voorzien (welke gegevens, wie mag ze verzamelen, voor welke doeleinden …). Persoonlijke medische informatie mag worden gedeeld als de patiënt zijn uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming heeft gegeven. Maar hier is geen sprake van vrije wil, want wie geen toestemming geeft, krijgt geen vaccin.

De voorwaarden voor de toegang tot de gegevens en de verwerking ervan moeten duidelijk worden omschreven en binnen het wettelijke kader blijven. We moeten afwachten of de ministerraad de adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit ter harte neemt of toch de oorspronkelijke tekst zal doordrukken.

Meer info?

Als je vragen hebt over je rechten in deze coronatijden, aarzel dan niet om te bellen naar ons gratis nummer 0800 29 510 (alle werkdagen van 9 tot 17 uur, vrijdag tot 15.45 uur).