Alert

Expreshersteldiensten blijven slachtoffers maken

25 augustus 2021
helpen betaling

Drie jaar na onze waarschuwingen over SOS Express en Joyce 84 is expreshersteldienst Creer SPRL nog steeds actief. We blijven klachten krijgen over dit soort dubieuze praktijken van expreshersteldiensten en vragen daarbij regelmatig om de tussenkomst van de FOD Economie. Geconfronteerd met deze bedrijven? Hier is ons advies. 

Het bedrijf SPRL Creer blijft problemen veroorzaken via verschillende reparatiebedrijven (SOS 24/7, SOS Experts, Ets Goossens...). Maar liefst 72% van de oplichtingsklachten die we tussen 2016 en 2021 ontvingen, bestond uit klachten over het bedrijf SPRL Creer. Het gaat hier voornamelijk om te hoge facturen, het niet naleven van de informatieplicht en diensten van slechte kwaliteit.

De problemen met het bedrijf doen zich voor in het hele land, en vooral in Wallonië. SPRL Creer is met name actief als het gaat om verwarmings-, ontstoppings-, elektriciteits-, slotenmakers- en loodgietersproblemen. Het gaat hier om verschillende oplichtingspraktijken: er moet worden betaald voordat de werkzaamheden zijn verricht, de prijzen zijn buitensporig hoog, onderdelen worden te veel in rekening gebracht of ontbreken, je krijgt extra rekeningen voor reisvergoeding, er worden diensten verricht waar niet om is gevraagd of die onnodig zijn en het is moeilijk om officiële documenten te verkrijgen. 

Oneerlijke praktijken en te hoge prijzen 

Van de verschillende zaken die wij ontvingen, waren de meest voorkomende:

 • Facturering van de BTW tegen 21% in plaats van 6%;
 • Veronderstelde "vergeten" apparatuur op het moment van de tariefwijziging;
 • Huur van apparatuur op kosten van de consument, omdat het bedrijf niet over de nodige apparatuur voor de reparatie zou beschikken;
 • Het systematisch sturen van twee werknemers, waardoor de arbeidskosten verdubbelen;
 • Prijzen die verdrievoudigen voor bepaalde onderdelen;
 • Systematisch een waarborg vragen voor de vervanging van onderdelen zonder dat het werk is uitgevoerd;
 • Werken die slechts enkele minuten in beslag nemen, worden te hoog aangerekend (zoals het ontstoppen van een riool, een toilet, een leiding of het openen van een deur);
 • Terugbetalingen die bijna onmogelijk zijn;
 • Het uitblijven van een antwoord op diverse schriftelijke verzoeken en/of aangetekende brieven.

Ondanks dat SPRL Creer weigert haar tarieven tijdens telefoongesprekken te delen (naast de verplaatsingskosten van 95 euro), konden uit het bestuderen van bepaalde klachten de volgende prijzen worden opgemaakt: 60 euro van 8 tot 18 uur, 80 euro van 18 tot 22 uur en 120 euro van 22 tot 8 uur. 

Wees waakzaam.

Deze bedrijven eisen vaak al bij aankomst van de consument een ondertekening van de opdracht waarin de tarieven en het principe van contante betaling zijn vastgelegd. Wanneer zij door onze juridische dienst worden ondervraagd, verschuilen de betrokken bedrijven zich achter het argument van een "aanvaard contract". 

Alleen de tussenkomst van een rechter - waarbij het soms moeilijk is de genoemde praktijken te bewijzen - kan dit gedrag dan effectief bestraffen en de terugbetaling eisen van de te veel in rekening gebrachte bedragen, om nog maar te zwijgen van de niet-bestaande of zelfs slecht uitgevoerde diensten.

Naast de buitensporig hoge prijzen en de weigering om de consument naar behoren te informeren, laat de kwaliteit van de dienstverlening ook vaak te wensen over. De werknemers van SPRL Creer hebben bijvoorbeeld een deur met een koevoet opengebroken, omdat zij het slot niet konden verwijderen. De kosten van deze interventie: 911 euro, zonder rekening te houden met de reparatie van de deur.  

 

Wat moet je doen als je met dit soort bedrijven te maken krijgt? 

 • Om betrouwbare vaklui te vinden, kun je het beste vertrouwen op mond-tot-mondreclame of ga je te rade bij je woningverzekeraar. Die werkt vaak samen met een netwerk van professionele partners.
 • Vermijd zoeken op Google en wees voorzichtig met reclame die je doorverwijst naar minder betrouwbare vaklui. 
 • Weiger de werkzaamheden wanneer de betaling wordt geëist voordat de reparaties zijn uitgevoerd. Als het werk wordt geweigerd omdat je niet hebt betaald, ga dan naar een andere hersteller. 
 • Vraag schriftelijke tarieven voor elke interventie. Eis steeds een gedetailleerde factuur ná de interventie maar vóór je effectief betaalt. 
 • Houd toezicht op de herstelling en laat je geen bijkomende werken opdringen. Bewaar de stukken die de hersteller heeft vervangen, mogelijk komen deze later van pas in geval van een geschil.
 • Controleer altijd de verkoopakte voordat je deze ondertekent: zorg ervoor dat hetgeen dat is afgesproken er correct op vermeld staat. Als de verandering van een onderdeel wordt overwogen, moet dit bij naam worden vermeld. 
 • Als je een contract tekent voor extra werkzaamheden, dan kun je gedurende twee weken gebruik maken van het herroepingsrecht. 
 • Als er een onderdeel moet worden vervangen, vraag dan eerst om een offerte. Zo kun je ook de prijs van het onderdeel bij andere bronnen achterhalen en eventuele hoge prijzen opsporen. 
 • Weiger te tekenen voor alle ongewenste items die worden genoemd. Betaal alleen voor wat is afgesproken. In het geval van een reparatie van een boiler bijvoorbeeld, moet het verwachte onderhoud worden vermeld. Weiger als hier niet om gevraagd is.
 • Als je onder druk wordt gezet of op een agressieve manier wordt gedwongen te betalen (methoden die bij ons zijn gemeld), bel dan de politie. Dat benoemen is meestal genoeg om ze te laten stoppen. 
 

Probleem? Zo reageer je het best