Nieuws

NMBS beschouwt reizigers niet als prioriteit

26 oktober 2018

Het ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de overheid en de NMBS stelt ons teleur. Een van de pijnpunten is dat de spoorwegmaatschappij haar reizigers niet meer hoeft te vergoeden voor vertragingen van minder dan dertig minuten.

De verenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be hebben een ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de overheid en de NMBS kunnen inkijken. We begrijpen hun teleurstelling.

Onze voornaamste bezwaren

  • Verplicht aanbod zonder ambitie. De ontwerpovereenkomst verplicht de NMBS slechts om treinen te laten rijden tussen 7 en 21 uur op weekdagen en tussen 9 en 20 uur in het weekend. Gelukkig biedt de NMBS in de praktijk veel meer aan. Hoewel het aantal reizigers in tien jaar met 10 % is gestegen, vraagt de beheersovereenkomst amper 7 % meer treinkilometers dan in 2008. Er wordt geen verschil gemaakt tussen het aanbod op zaterdag en dat op zondag.
  • Vermindering van de compensatie voor vertragingen. Hoewel de stiptheid van de treinen al enkele maanden in vrije val is, zouden herhaalde vertragingen van minder dan dertig minuten niet meer worden vergoed.
  • Kleine stations bedreigd. Vanaf 2020 zou de NMBS stations mogen openen, afschaffen of samenvoegen op criteria die niet erg transparant zijn. Kleine stations lopen het risico om gesloten te worden.
  • Risico op regionalisering van lokale lijnen. De NMBS mag regionale vervoersbedrijven vragen om treintrajecten te exploiteren met een bus. Die biedt minder comfort, doet er langer over en zal reizigers aanzetten tot het gebruik van een auto.
  • Nieuwe loketsluitingen op til? De huidige loketten moeten tot 2020 openblijven, maar de NMBS mag de openingstijden aanpassen op basis van criteria zoals het aantal transacties. In kleine stations zou ze loketten dus minder lang open kunnen houden. Dat leidt dan weer tot minder transacties, nog kortere openingstijden en uiteindelijk de sluiting.

Opnieuw beginnen 

Wij dringen erop aan bij de minister van Mobiliteit François Bellot dat hij zijn huiswerk opnieuw maakt. Dit ontwerp ontbeert ambitie. Ambitie betekent voor ons een veralgemeende halfuurdienst, een geïntegreerd tarief met de regionale vervoermaatschappijen en stipte treinen.