Nieuws

Het papieren kasticket mag niet verdwijnen

20 mei 2021
kasticket

Een papieren kasticket of een elektronisch? Sommige winkelketens hebben al de overstap gemaakt. In Wallonië wil men daar wetgeving over vastleggen. Wij zijn daar niet tegen zolang je nog altijd de papieren versie kunt krijgen. 

Een papieren kasticket lijkt iets onbenulligs en toch wordt er al jaren over gediscussieerd of dat systeem moet worden behouden of moet worden afgeschaft.

Wat pleit onder meer voor de afschaffing? De gezondheid van de handelaars die een hele dag papier in hun handen nemen met een laagje dat hormoonverstorend kan werken. En het milieu natuurlijk: als er minder papier nodig is, zullen minder bomen moeten worden omgehakt, zal er minder water en gas moeten worden gebruikt, zal er minder afval zijn enz.

Stuk voor stuk valabele argumenten dus. En laten we wel wezen, de levensduur van een kasticket bedraagt bij de overgrote meerderheid van de consumenten hooguit een paar seconden. Veel mensen kijken er amper naar of gooien het zelfs meteen weg. Toch zeker voor kleine dagdagelijkse aankopen. Koop je een reep chocolade in het winkeltje op de hoek, dan zit je wellicht niet op het kasticket te wachten, of het nu op papier is of dat men het je via mail opstuurt.

Een kasticket is een bewijs

In het slechtste geval vind je op het kasticket alleen een bedrag en een datum. Maar in de meeste gevallen staat daar best interessante informatie op: de gegevens van de handelszaak, de lijst van wat je hebt gekocht, de prijs per stuk, de promotieprijs, datum en uur van de aankoop, betaalmiddel enz. Die info kan op een papieren ticket worden vermeld, maar kan evengoed via mail worden bezorgd.

Het kasticket toont ook de "band" aan die je met de handelaar hebt. Het is het bewijs dat je bij die bewuste verkoper iets hebt gekocht en betaald. Het is dat document dat je zult voorleggen als je het gekochte artikel wilt omruilen of terugbrengen om je op de garantie te beroepen. Ook daarvoor maakt het niets uit of het om een papieren of om een elektronisch ticket gaat: een ticket dat je via mail hebt gekregen, heeft juridisch dezelfde waarde als de gedrukte versie.

En toch zijn er redenen waarom iemand een papieren ticket kan verkiezen:

  • Omdat je onmiddellijk de rekening wilt controleren. Wij raden dat overigens altijd aan, het gebeurt immers wel vaker dat de prijs aan de kassa of de prijs die werd gescand niet overeenstemt met wat in het winkelrek aangegeven stond. En als je dat wilt laten rechtzetten, moet je dat terstond doen. Want je riskeert moeilijker het bewijs te kunnen leveren als je de winkel eenmaal uit bent.
  • Omdat je het ticket wilt bewaren maar het liever niet zelf afprint. Het ticket kan later immers van pas komen als je het product wilt omruilen of terugbrengen om je op de garantie te beroepen.
  • Omdat je je mailadres liever niet aan elke handelaar geeft. Hij is dan weliswaar verplicht om je uitdrukkelijk te vragen of je ook akkoord gaat om reclame of gerichte info te ontvangen, maar het risico bestaat hoe dan ook dat je wordt overspoeld met mails van hem.

Is een elektronisch ticket ecologisch meer verantwoord?

Het is niet gemakkelijk om daar een antwoord op te geven. Dat papier een ecologische voetafdruk achterlaat, dat is duidelijk. Maar het is verkeerd om te denken dat een mail dat totaal niet doet. 

Nemen we een papieren kasticket. Dat vergt gemiddeld twee gram broeikasgas en vijf centiliter water. Maar voor een elektronisch ticket kom je gemiddeld aan … vijf gram broeikasgas en drie centiliter water, en nog méér als er een zwaar bestand wordt meegestuurd.

Men moet je de keuze laten

Een kasticket is in de praktijk lang niet altijd absoluut noodzakelijk. Maar je moet zelf kunnen kiezen of er een wilt of niet.

Daarom steunen wij het voorstel van decreet dat momenteel aan het Waalse parlement werd voorgelegd. Daarin is geen sprake van de afschaffing van het kasticket, maar men wil dat handelaars over twee jaar niet langer verplicht zouden zijn om systematisch een kasticket te geven. Met de mogelijkheid voor wie dat wil om de handelaar zelf om een ticket te vragen.

Want niet iedereen heeft een mailadres of een smartphone. En het is toch ondenkbaar dat je een consument die de rekening wil checken vóór hij de winkel verlaat, zou verplichten om zijn 4G aan de kassa te activeren zodat hij de mail kan lezen die hij net heeft gekregen en het ticket kan downloaden. 

Voor ons moet een kasticket zowel op papier als elektronisch worden aangeboden.

Zit je met vragen?

Je kunt elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) met je vragen terecht bij de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34. Of je kunt hen online contacteren.

BEL 02 542 34 34