Nieuws

België legt geplande veroudering niet aan banden, Europa trappelt ter plaatse. Schokkend!

22 februari 2018
Meldpunt te rap kapot

Bij gebrek aan een akkoord zal de federale regering dan toch geen wetgeving tegen geplande veroudering opstellen. Ondertussen lijkt ook Europa niet bereid om de rechten van de consument beter te beschermen.

Al jaren vechten wij tegen geplande veroudering, dat wil zeggen, producten die bewust zo worden ontworpen dat ze minder lang meegaan. Wij willen duurzamere toestellen op de markt, in het belang van zowel het milieu als de portemonnee van de consument.

Eerst hoop, dan de koude douche

Op federaal niveau lagen er reeds verschillende wetsvoorstellen op tafel, alvast een stap in de goede richting: verlenging van het vermoeden van niet-conformiteit van zes maanden naar twee jaar, verplichting om de levensduur van het product op de verpakking te vermelden, een langere garantietermijn, verplichting om binnen een redelijke periode in reserveonderdelen te voorzien enz.

Maar bij gebrek aan een akkoord wordt geen enkele van deze voorstellen omgezet in wetgeving. Wij stellen ons de vraag of onze politici zich wel voldoende bewust zijn van het probleem, dat voor consumenten toch een knelpunt is. Het lijkt erop dat we alle ambitie om dit fenomeen op nationaal niveau aan te vechten, laten varen.

Ook Europa laat consument in de steek

Vandaag werd er gestemd in de Europese Commissie over de voorgestelde richtlijn die een maximale harmonisering beoogt van de wettelijke garantie op Europees niveau.

Maar ook daar werden we teleurgesteld. De commissieleden willen de bestaande regels verder verankeren. Dat betekent dat overal in Europa een garantie van maximum twee jaar zal gelden. Er is wel voorzien in een speciale clausule zodat landen met een langere wettelijke garantietermijn, zoals Nederland, die kunnen behouden.

In de praktijk betekent dit dat in België geen wettelijke garantietermijn langer dan twee jaar kan worden voorzien voor bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld wasmachines. 

De commissieleden stemden wel voor een verlenging van het vermoeden van niet-conformiteit naar een jaar (op dit moment is dat in België zes maanden). Maar we weten hoe moeilijk het is voor de consument om die niet-conformiteit te bewijzen en dus zal in de praktijk de wettelijke garantietermijn nog altijd geen twee jaar bedragen. 

Toch is nog niet alles verloren. De lidstaten hebben immers het laatste woord. We blijven onze politieke vertegenwoordigers ontvankelijk maken voor deze kwestie. 

Hoe dan ook blijft de strijd tegen geplande veroudering voor ons een prioriteit. 

Laat ons weten welke toestellen te snel de geest gaven

In november 2016 lanceerden wij het meldpunt Te rap kapot, onze bijdrage aan de strijd voor duurzamere en herstelbare toestellen. Het concept? Jullie melden onze welke toestellen veel te vroeg onbruikbaar werden. Hoe meer klachten wij binnenkrijgen, hoe beter we het fenomeen geplande veroudering in kaart kunnen brengen. Bovendien kunnen we jullie zo beter betrouwbare aankopen aanraden en de fabrikanten onder druk zetten om duurzamere toestellen te produceren.

Meld jouw “te rap kapotte” toestellen via ons meldpunt.

Naar ons meldpunt

Momenteel kregen we al 7 369 meldingen binnen. Gsm’s en smartphones gaan het snelst stuk (1 109 meldingen), gevolgd door printers (670), wasmachines (631), vaatwassers (473) en televisies (388).