Nieuws

Eerste betalingsherinnering gratis: een stap vooruit voor de consument

11 juli 2018

Sinds 1 juli mogen telecombedrijven geen kosten meer aanrekenen als ze een eerste herinnering sturen bij een openstaande factuur. Minister Peeters wil de maatregel nog uitbreiden en ook de administratieve kosten en verwijlinteresten inperken. Stappen in de goede richting, vinden wij.

Wanneer telecombedrijven een eerste aanmaning sturen om een factuur te betalen, moet dat vanaf 1 juli gratis zijn. Met die maatregel wil de wetgever voorkomen dat de kosten bij betalingsachterstand en minnelijke invordering zich al te hoog opstapelen.

Vernieuwing in het strafbeding

En dat zou nog maar een eerste stap zijn. Minister van consumentenzaken Kris Peeters heeft namelijk een wetsontwerp ingediend voor de herziening van het strafbeding. Dat zijn contractueel vastgelegde afspraken in verband met de schadevergoeding die kan worden geëist als een van de partijen de overeenkomst niet naleeft.
Wat stelt de minister voor? Naar analogie met de maatregel ingevoerd in de telecomsector moet een eerste herinnering bij openstaande facturen altijd gratis zijn. Verder komt er een begrenzing van de bedragen die bedrijven kunnen aanrekenen aan kosten en verwijlinteresten. Zo worden de invorderingskosten berekend in schijven: 15 % op de eerste € 2 500 €, 10 % op de volgende schijf tot
€ 5 000 …

Een goede zaak voor de consument

Al sinds 2015 dringen wij aan op een herziening van het strafbeding bij betalingsachterstand. We vinden dit ontwerp dus zeker een stap in de goede richting. Bepaalde leveranciers maken immers misbruik van het strafbeding en rekenen buitensporige kosten aan wanneer een klant zijn facturen niet op tijd kan betalen
Wij pleiten al lang voor een indijking van die kosten om een uitzichtloze opeenstapeling van schulden bij betalingsachterstand te vermijden. We hebben constructieve, gedetailleerde voorstellen in die richting gedaan.
De maximumbedragen van de schijven in de tekst van minister Peeters liggen wel een stuk hoger dan wat wij vooropstelden, en we hopen dan ook dat ze zullen worden verlaagd. Desondanks verdient het wetsontwerp onze steun, omdat het een betere bescherming van de consument nastreeft en een belangrijke stap betekent in het terugdringen van de schuldenlast.

Klacht indienen of inlichtingen inwinnen

Ontevreden over de service van een bedrijf of leverancier? Van oordeel dat de regels inzake facturering met de voeten worden getreden? Verzend uw klacht via ons.

Ga hier naar onze klachtenmodule

 
Meer weten hierover? Spreek met een van onze juristen via onze hulplijn:

Mijn rechten