Nieuws

Basic-Fit: onze ingebrekestelling werpt haar vruchten af

08 december 2020

Basic-Fit reageert op onze ingebrekestelling, maar lost het probleem niet op van sportievelingen die hun abonnement onmiddellijk willen opzeggen. En we vernemen dat ook andere fitnessketens de rechten van de consument schenden. Problemen? Maak dan direct gebruik van onze Klachtenbox.

Onze ingebrekestelling ten aanzien van Basic-Fit heeft een eerste resultaat opgeleverd:

  • De fitnessketen kondigt aan geen lidgeld meer aan te rekenen tot de heropening van haar fitnesszalen.
  • Leden, wiens rekening onterecht gedebiteerd werd sinds het begin van de tweede lockdown, kunnen genieten van een terugbetaling verrekend via hun toekomstige maandgelden (over een periode van zes maanden vanaf de heropening van de zalen).

Maar niet alle problemen zijn hiermee verholpen.

Annulatie altijd mogelijk

De aangekondigde maatregelen zijn geen oplossing voor de consumenten die hun fitnesscontract willen beëindigen als gevolg van de maatregelen van de overheid om sportzalen te sluiten.
Tot nu toe ontvingen deze consumenten van Basic-Fit een negatief antwoord, wat ze terecht beklagen. 

Contracten die omwille van overmacht niet worden uitgevoerd, kunnen niet alleen worden bevroren, maar ook worden beëindigd. Met teruggave van hetgeen onverschuldigd betaald is geweest. Niemand kan gedwongen worden om lid te blijven van Basic-Fit. 

Andere betrokken ketens

We vernemen dat ook andere fitnessketens in deze tijden van gezondheidscrisis de rechten van de consument schenden.
Concreet gaat het om Fit Out, Keep Fit, Fitality Clubs en nog enkele andere fitnesscentra. Ook zij mogen zich verwachten aan een ingebrekestelling.

Ben je slachtoffer van deze praktijken? Dien dan een klacht in via onze Klachtenbox. 

NAAR ONZE KLACHTENBOX

Ter herinnering 

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, heeft de regering strenge maatregelen opgelegd, waaronder een nieuwe sluiting van de fitnesscentra. Bijgevolg konden consumenten sinds 23 oktober niet meer profiteren van hun fitnesslidmaatschap. Veel mensen waren dan ook verbaasd dat hun maandelijks abonnement nog steeds werd aangerekend door Basic-Fit. Bij ons stroomden daaromtrent heel wat klachten binnen.

Ingebrekestelling Basic-Fit

Wij hebben Basic-Fit bijgevolg in gebreke gesteld en gewezen op het feit dat de verplichtingen uit een contract vervallen wanneer de uitvoering ervan onmogelijk is geworden door het optreden van overmacht, wat hier het geval is.

Wij vroegen de keten dus om alle abonnementen en betalingen (of domiciliëringen) op te schorten voor de duur van de quarantainemaatregelen en om de sinds 23 oktober ten onrechte ontvangen maandelijkse betalingen volledig terug te betalen.