Getuigenis

“Dankzij Testaankoop ontving ik van Vanden Borre een vervangstuk voor mijn stoomoven en € 40 schadevergoeding.”

12 mei 2023
Stoomoven van Miele gekocht bij Vanden Borre

De stoomoven van Miele die Benny Vanhove bij Vanden Borre kocht, werd geleverd met een defecte rail. Het beloofde wisselstuk liet op zich wachten en voor de gratis demo stoomkoken was het volgens de klantendienst te laat. Na tussenkomst van Testaankoop kreeg de heer Vanhove het vervangstuk, € 40 schadevergoeding én zijn kookdemo.

Probleem met levering van Vanden Borre

Stoomoven geleverd met defecte rail

In augustus 2022 bestelt Benny Vanhove bij Vanden Borre een hogedrukstoomoven van Miele. Op 12 augustus wordt die geleverd bij hem thuis. Bij de installatie merkt hij op dat de linkerrail binnen in de oven kapot is. Het klipje aan de achterkant is afgebroken. Hij meldt het defect onmiddellijk en krijgt na zes weken een reserveonderdeel toegestuurd.

Helaas, het is de rechterrail ... Ons lid signaleert de fout en krijgt van de klantendienst van Vanden Borre op 20 september te horen dat het juiste onderdeel besteld is, met excuses voor de vergissing. Vervolgens verneemt hij maandenlang niets meer, ondanks herhaaldelijke contactnames via e-mail en het online klachtenportaal. Hij informeert daarbij telkens ook naar de gratis kookdemo waar hij recht op heeft. Ook hierop komt geen antwoord. Gefrustreerd neemt hij begin december contact op met Testaankoop.

Testaankoop treedt in actie

Testaankoop zit Vanden Borre achter de veren

Onze juridische dienst contacteert de klantendienst van Vanden Borre met het dringende verzoek het vervangstuk per direct te leveren. We eisen een schadevergoeding voor het maandenlange beperkte gebruik van het toestel en een opschorting van de garantietermijn gedurende die periode. Tot slot vragen we de inschrijving te regelen voor de gratis kookdemo die in de aankoop inbegrepen zit.

De juiste rail en een tegemoetkoming van 40 euro

Onze tussenkomst schijnt een en ander in gang te zetten. Enkele weken later ontvangt Benny Vanhove het onderdeel waar hij al vier maanden op wacht. Er wordt hem op commerciële basis een tegemoetkoming van 40 euro aangeboden, die hij op ons aanraden aanvaardt.

Te laat voor de gratis kookdemo volgens Vanden Borre

Intussen schrijven we februari 2023, en de heer Vanhove heeft wel een volledig operationele stoomoven plus € 40 compensatie voor het ongemak, maar nog altijd geen antwoord in verband met de stoomkookdemo.
Hij neemt opnieuw contact op met onze juridische experts. Als die Vanden Borre erover aanspreken, luidt het laconieke antwoord dat de kookdemo een actie was van de fabrikant Miele, waarvoor de klant zich in augustus 2022 had moeten registreren. Geen registratie, geen demo dus!

Foute informatie en nalatigheid

Ontzet door dit botte antwoord belt de heer Vanhove rechtstreeks naar de klantendienst van Miele. Daar krijgt hij te horen dat kookdemo's wel degelijk konden worden geboekt tot eind 2022 en dat daarvoor geen registratie nodig was. En er komt nog een aap uit de mouw: op het moment van de verkoop had Vanden Borre ons lid een code moeten geven waarmee hij zijn demo gratis kon boeken bij Miele. Die code heeft de heer Vanhove echter nooit ontvangen.

Testaankoop tikt Vanden Borre op de vingers

Dat is het sein voor onze juridische dienst om opnieuw aan te kloppen bij Vanden Borre. We verzoeken hen met aandrang al het nodige te doen in samenspraak met Miele zodat ons lid eindelijk zijn gratis kookdemo kan boeken zoals beloofd tijdens de verkoop.

Inschrijving voor kookdemo alsnog geregeld

Op 22 maart komt er verlossend nieuws: Benny Vanhove ontvangt van Miele een voucher om deel te nemen aan de workshop Steamcooking. Eind goed al goed dus, maar er waren wel zeven maanden heen en weer mailen en telefoneren nodig voor één rail en een kookdemo, een ellenlange saga die zonder tussenkomst van Testaankoop wellicht nóg langer had aangesleept.

Hoe neem je contact op met Testaankoop voor hulp?

Ook problemen met een bedrijf? Testaankoop helpt je om je rechten te doen gelden.

Reageert een bedrijf niet op je klacht, stuur dan een formele klacht met onze ondersteuning via onze Klachtenmodule.

Krijg je geen antwoord van een bedrijf of heb je vragen over je rechten, neem dan telefonisch contact op met onze Juridische Adviesdienst, van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur).

BEL ONZE JURIDISCHE EXPERTS