Getuigenis

Kapotte weg: de gemeente is aansprakelijk

28 april 2020

Ons lid moest een autoband vervangen nadat hij in een put was gereden waar nergens voor was gewaarschuwd. De gemeente achtte zich niet aansprakelijk voor de schade en weigerde om hem ervoor te vergoeden. 

Paul Bauwin uit Meise rijdt rond in Laken wanneer een wiel van zijn auto in een nogal diepe put in het wegdek zakt. Daardoor scheurt onmiddellijk zijn nagenoeg nieuwe band. Hij moet die dus vervangen. Er is nergens een bord te bespeuren dat de weggebruikers waarschuwt voor de put. 

Mijnheer Bauwin meldt het incident op de Brusselse site "fixmystreet". Hij vraagt ook een schadeloosstelling van de stad Brussel, eigenaar van de weg. De stad maakt zijn dossier over aan zijn eigen verzekeraar (Ethias), samen met een rapport van de technische dienst van de stad.

Dat rapport bevestigt de slechte staat van de weg.

Toch verwerpt Ethias de claim. Volgens de verzekeraar is de stad niet aansprakelijk, omdat de slechte staat van de weg zichtbaar was en de chauffeur dus zijn snelheid had moeten aanpassen. Daarom moet de stad volgens zijn verzekeraar onze abonnee niet vergoeden.

Paul Bauwin is het daar niet mee eens, en hij spreekt ons aan voor hulp.

Goed geregeld!

We schrijven Ethias en de stad Brussel dat het rijgedrag van de chauffeur geenszins de oorzaak van de schade is.

We benadrukken dat de weg wel degelijk kapot was, en herinneren eraan dat, volgens het Burgerlijk Wetboek, de “hoeder” van iets - in dit geval de stad Brussel en de bewuste weg - aansprakelijk is voor schade die erdoor wordt veroorzaakt.

Wij vragen Ethias om zijn positie te herbekijken.

De verzekeraar doet dat, en stelt een schadeloosstelling voor aan ons lid. Hij aanvaardt het voorstel van Ethias.

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet om gebruik te maken van onze klachtenbox om je klacht via Test Aankoop te versturen. Hierdoor oefen je extra druk uit op het bedrijf en help je anderen in gelijkaardige situaties.

Naar de klachtenbox