Getuigenis

Anna's getuigenis: “Testaankoop heeft me geholpen om een afbetalingsplan voor mijn leningen te krijgen”

25 mei 2023
aflosplan AXA opgelost

Lees hier het inspirerende verhaal van Anna, die zich in een financiële nachtmerrie bevond. Door problemen met de terugbetaling van haar hypotheeklening en renovatielening dreigde ze haar huis kwijt te raken. Gelukkig wendde Anna zich tot onze juridische dienst. Onze tussenkomst bij AXA zorgde voor een ommekeer.

Financiële problemen door uitstaande leningen na een scheiding

Anna en haar man hadden in 2014 samen een huis gekocht en zijn in 2022 gescheiden. Na de scheiding ontstonden problemen met de terugbetaling van hun hypotheeklening en hun renovatielening

Door te late betalingen van de hypotheeklening en het consumentenkrediet ontving Anna een dagvaarding voor een verzoening van de bank AXA. Haar ex-man, die ondertussen in Duitsland woont, kreeg geen dagvaarding. En dat terwijl de scheiding van goederen en de feitelijke scheiding reeds van kracht waren (elk had zijn eigen adres). Daardoor kon haar ex-echtgenoot de verzoening niet bijwonen, en werd alleen door Anna een verklaring van niet-verzoening ondertekend.

Vervolgens weigerde AXA niet alleen de terugbetalingsvoorstellen van Anna, maar ze stelde ook onmogelijke betalingstermijnen voor. Anna riskeerde de inbeslagname van haar huis en de bank eiste bovendien de onmiddellijke terugbetaling van het saldo van het consumentenkrediet, namelijk ongeveer €40 000.

Tussenkomst van Testaankoop bij AXA om een afbetalingsplan te verkrijgen

Anna vroeg dus aan Testaankoop om tussenbeide te komen in deze zaak en contact op te nemen met AXA.

Wij stuurden een e-mail naar AXA om hen aan de situatie te herinneren: namelijk late betalingen en een uitnodiging voor verzoening uitsluitend aan Anna gericht. Meneer was niet uitgenodigd, hoewel hij medecontractant is. Wij vroegen AXA om dit recht te zetten.

Afspraken met de bank over een kredietaflossingsplan

Na verschillende e-mails met AXA en naarmate de vertragingen van de hypotheeklening werden weggewerkt, werd voor het consumentenkrediet een akkoord met de bank bereikt.

AXA accepteerde het afbetalingsplan voor de betalingsachterstanden, namelijk een terugbetaling van de lening op afbetaling van €450,00/maand (in plaats van €347) gedurende zes maanden vanaf januari 2023. De hypotheeklening moest natuurlijk wel verder worden afgelost en de situatie van het consumentenkrediet zou over 6 maanden opnieuw worden geëvalueerd.

Heb je een afbetalingsplan nodig? 

Bevind je je in een soortgelijke situatie? Neem dan zeker contact op met ons voor hulp en advies over je rechten.

Een geschil met een bedrijf? Laat van je horen! Als een bedrijf niet reageert op je eerste klacht, stuur het dan een formele klacht met onze ondersteuning via onze Klachtenbox

Krijg je (nog steeds) geen antwoord van het bedrijf of heb je extra vragen, neem dan telefonisch contact op met onze Juridische Adviesdienst, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur).

Bel onze experts