Dossier

Rechtszaak starten: bezin eer je begint

02 september 2016
Gerechtskosten

Of een geschil de investering van een rechtszaak waard is, hangt grotendeels af van de professionals die je inschakelt. Voor kleine geschillen kun je beter zelf het woord voeren en zo een advocaat uitsparen.

Advocaat weegt zwaar door

Wel of niet procederen, dát is de vraag. Doorslaggevende factor voor de beslissing is een simpele kosten-baten balans: zal de via de rechtbank gevorderde som het totaal van je schade en de investeringen voor de rechtszaak dekken? Daar bestaat helaas geen eenduidig antwoord op, maar voor je een rechtszaak aanspant, overweeg je beter eerst volgende criteria.

Verdedig jezelf bij kleine geschillen

Bij kleine geschillen die meestal tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren, raden wij aan om geen professionals in te schakelen maar zelf het woord te voeren. De erelonen van advocaten, deurwaarders en experts drijven de kosten van een rechtszaak immers flink op. Bij bedragen onder de € 2 500 is de kans immers klein dat de rechtsplegingsvergoeding, die de rechter zal toekennen aan de winnende partij, de kosten van een advocaat zal dekken.

Een advocaat vraagt al snel € 75 tot € 100 per uur, soms nog meer. Zonder een advocaat hoeft een rechtszaak je niet veel geld te kosten. Je betaalt dan immers alleen de dagvaarding (zo’n € 300) en de rolrechten (€ 40 voor geschillen onder de € 2 500, anders € 80). Bij winst krijgt je deze kosten terugbetaald door de tegenpartij.

Kosten moeilijk in te schatten

Bovendien loop je steeds het risico de zaak te verliezen, en ook dan moet de advocaat betaald worden. Besef ook dat de eindfactuur deels zal afhangen van de houding van de tegenpartij: gaan zij uitgebreid in verweer, dan zal het proces langer duren en het werk (en de rekening) voor de advocaat flink oplopen.

Kan de tegenpartij betalen?

Check ook beter eerst of er een zogenaamd verhaalsobject aanwezig is. Kortom, dat de tegenpartij het door je gevorderde bedrag wel degelijk kan betalen. Je hebt immers niets aan een vonnis in je voordeel wanneer dat vonnis toch niet uitvoerbaar is. Zit de tegenpartij aan de grond door een faillissement of een collectieve schuldenregeling, dan kun je alsnog naar je geld (en de door je voorgeschoten gerechtskosten) fluiten.

Liever een gedeeltelijke vergoeding dan géén vergoeding

Zelfs wanneer je je investering niet volledig kunt terugvorderen van de tegenpartij, ben je meestal nog altijd beter af dan wanneer je zelf moet opdraaien voor de door je opgelopen schade (achterstallige huur, reparaties aan je huis enz.). Zonder rechtszaak krijg je mogelijk helemaal niets. In zo’n geval is het dus nog altijd beter om enkele euro’s te “verliezen” aan gerechtskosten, dan om duizenden euro’s financiële compensatie mis te lopen. Maar weet dat er ook goedkopere opties bestaan dan een lange rechtszaak met een dure advocaat.