Dossier

Rechtszaak starten: bezin eer je begint

09 maart 2021
Gerechtskosten

Of een geschil de investering van een rechtszaak waard is, hangt grotendeels af van de professionals die je inschakelt. Voor kleine geschillen kun je beter zelf het woord voeren en zo een advocaat uitsparen.

Advocaat weegt zwaar door

Wel of niet procederen, dát is de vraag. Doorslaggevende factor voor de beslissing is een simpele kosten-batenanalyse: zal de som die je via de rechtbank vordert, het totaal dekken van je schade en de investering om een rechtszaak aan te spannen? Daar bestaat helaas geen eenduidig antwoord op. Maar vóór je naar de rechter stapt, denk je beter eerst over een en ander na.

Verdedig jezelf bij kleine geschillen

Bij kleine geschillen die meestal tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren, voer je beter zelf het woord in plaats van professionals in te schakelen.

De erelonen van advocaten, deurwaarders en experts drijven de kosten van een rechtszaak immers flink op. Bij bedragen onder de € 2 500 is de kans klein dat de rechtsplegingsvergoeding, die de rechter bij wijze van vergoeding voor de bijstand van een advocaat zal toekennen aan de winnende partij, de kosten van een advocaat zal dekken. Een advocaat vraagt namelijk al snel € 75 tot € 100 per uur, soms nog meer, terwijl de rechtsplegingsvergoeding een forfait is dat wordt berekend op basis van de waarde van het geschil, en niet op je werkelijke uitgaven voor de rechtszaak.

Zonder een advocaat hoeft een rechtszaak je niet veel geld te kosten.

  • Als je  iemand voor de rechtbank daagt met een dagvaarding, zul je dan alleen de dagvaardingskosten moeten voorschieten ten bedrage van € 250 à € 300.
  • Als je een zaak daarentegen via een verzoekschrift kunt inleiden, zoals dat bij huurgeschillen voor de vrederechter het geval is, zul je een solidariteitsbijdrage van € 20 voor het Begrotingsfonds moeten voorschieten. 
  • Indien de rechter je gelijk geeft, zal hij alle kosten die jij hebt voorgeschoten, aan de verliezende partij aanrekenen. 
  • Verlies je echter de zaak, dan zul boven op de kosten die je al hebt voorgeschoten, ook de rolrechten moeten betalen. Het bedrag verschilt, in eerste aanleg, naargelang de hoogte van geschil: € 50 of € 165 (nog méér bij een zaak in beroep). 

Kosten moeilijk in te schatten

Je loopt altijd het risico om de zaak te verliezen, en ook dan moet de advocaat worden betaald.

Besef vervolgens dat de eindfactuur deels zal afhangen van de houding die de tegenpartij aanneemt. Gaat zij uitgebreid in het verweer, dan zal het proces langer duren en het werk – en de rekening – voor de advocaat flink oplopen.

Kan de tegenpartij betalen?

Check beter eerst of er een zogenaamd verhaalsobject aanwezig is. Dat wil zeggen dat de tegenpartij het door je gevorderde bedrag wel degelijk kan betalen. Je hebt immers niets aan een vonnis in je voordeel wanneer dat vonnis toch niet uitvoerbaar is. Zit de tegenpartij aan de grond door een faillissement of een collectieve schuldenregeling, dan kun je alsnog naar je geld (en de door je voorgeschoten gerechtskosten) fluiten.

Liever een gedeeltelijke vergoeding dan geen vergoeding

Zelfs wanneer je je investering niet volledig kunt terugvorderen van de tegenpartij, ben je meestal nog altijd beter af dan wanneer je zelf volledig moet opdraaien voor de opgelopen schade (achterstallige huur, reparaties aan je huis enz.). Zonder rechtszaak krijg je mogelijk helemaal niets. In zo’n geval is het beter om enkele euro’s te “verliezen” aan gerechtskosten, dan om duizenden euro’s financiële compensatie mis te lopen.

Maar weet dat er ook goedkopere opties bestaan dan een lange rechtszaak met een dure advocaat.