Antwoord van expert

“Een vrederechter is ook een psycholoog”

23 maart 2023
beroep doen op vrederechter Rudy Ghyselinck

Wanneer schakel je een vrederechter in? Is de procedure eenvoudig? We zaten samen met Rudy Ghyselinck, vrederechter van het eerste kanton van Bergen, om het vak van vrederechter in België beter te begrijpen.

verzoeken bij vrederechter

"Achter de toga schuilt de mens": dat vertelt Rudy Ghyselinck, vrederechter van Bergen over zijn beroep. Met veel passie en menselijkheid legt hij ons uit in welke gevallen er een beroep wordt gedaan op hem en hoe eenvoudig de procedure is, waarvan de verzoening gratis is.

  Missie en rol van een vrederechter

1. Wat is de rol van een vrederechter?

Rudy Ghyselinck: "Luisteren als een psycholoog, snel beslissingen nemen in duidelijke en verstaanbare taal, dat is in de eerste plaats wat een vrederechter doet. Hij is een rechter die dicht bij de mensen, op de eerste lijn staat, die luistert naar de klachten van mensen en die echt van nut is.

Het gaat over het privéleven van mensen, dus het relationele is fundamenteel."

2. Wanneer doe je een beroep op een vrederechter?

R.G.: "Wij zijn alleen bevoegd voor zogenaamde “eenvoudige” burgerlijke zaken waarbij de bedragen die op het spel staan niet hoger zijn dan € 5 000. Wij controleren bijvoorbeeld de manier waarop goederen en/of personen worden beheerd. Wij doen uitspraak in dossiers van onbetaalde facturen, huurproblemen (geschil tussen verhuurder en huurder). We verplaatsen ons ook vaak naar woonzorgcentra en psychiatrische ziekenhuizen.

In huurzaken geldt de grens van € 5 000 niet. Wij kunnen ook tussenkomen in zaken zoals de benoeming van een voogd voor een minderjarige van 17 jaar of een verzoek om expertise inzake successierechten."

3. Zijn deze verzoekschriften doorgaans succesvol?

R.G.: "Ja, vanuit juridisch oogpunt is het in veel gevallen succesvol. Maar ik moet eraan toevoegen dat het onze taak is om eerlijk en rechtvaardig te zijn voor iedereen. Soms zijn bepaalde verzoekschriften niet gerechtvaardigd, of zelfs overdreven. Bijvoorbeeld onrealistische aanmaningskosten of verzoeken die niet in verhouding staan tot de feiten.

Mijn rol bestaat erin te luisteren, de situatie te analyseren en rechtvaardige oplossingen voor te stellen die voor beide partijen geschikt zijn. Voor mij is een succesvol verzoekschrift een persoon die tevreden is met de bereikte overeenkomst, het is een correct resultaat. En in dat geval wordt ons werk zeer gewaardeerd.”

audience juge de paix

Rechtszaal van Bergen (Copyright: RTL)

Voorbeelden van verzoekschriften bij vrederechters

4. Heb je een voorbeeld van een succesvol verzoekschrift? 

R.G.: "Dit is een anekdote uit een hoorzitting: de verhuurder verwijt de huurder dat hij de huur niet meer betaalt, terwijl die laatste beweert van wel. Beide komen naar de zitting en ze zijn verbaasd omdat ze elkaar niet herkennen.

Ik dacht eerst dat het om een verborgen cameragrap ging, maar dan besefte ik dat iemand de identiteit van de huurder had aangenomen om het contract met bewijs (huurcontract) te ondertekenen. Dankzij de hoorzitting kon een complexe situatie tussen beide partijen worden opgelost en kon de verhuurder zijn eigendom terugkrijgen. Eind goed, al goed.”

5. Anderzijds, een voorbeeld van een moeilijke zaak? 

R.G.: "Aangezien ik veel zaken behandel die verband houden met psychische aandoeningen, werd ik eens geconfronteerd met een jonge student die zelfmoord had proberen te plegen. Hij was tijdelijk geïnterneerd in een psychiatrisch ziekenhuis en ik moest beslissen of ik hem al dan niet zou opsluiten. De ouders en het ziekenhuispersoneel drongen er bij mij op aan om hem daar te houden.

Er lag veel druk op mijn schouders, maar toen ik met hem sprak, wilde ik hem laten gaan omdat hij geen tekenen van psychische problemen vertoonde. Hij had vooral een slechte periode. Hij zou binnenkort ook examens afleggen, dus ik wilde hem een kans geven om er terug bovenop te komen. Wat hij ook deed. Dit is duidelijk een aspect van het vak waar we niet voor zijn opgeleid: beslissen of we mensen opsluiten of niet.”

justice de paix

Vredegerecht van Bergen

Een eenvoudige procedure om een verzoekschrift in te dienen bij een vrederechter

6. Is het eenvoudig om een verzoekschrift in te dienen bij een vrederechter?

R.G.: "Ja, het is mogelijk en iedereen kan dit doen. Er bestaat een website voor de vrederechter in België: ik raad je aan om je verzoekschrift zorgvuldig na te lezen en goed in te vullen. Dat gebeurt niet altijd. Als je twijfels of vragen hebt, kun je advies vragen bij een balie of het OCMW, of contact opnemen met de juridische dienst van Testaankoop 😊."

7. Wat zijn de belangrijkste stappen om een verzoekschrift in te dienen?

R.G.: "Beschrijf goed de feiten en wat je eist. Dat zijn de twee basiszaken als je een verzoekschrift indient. Leg stap voor stap uit, detailleer de feiten en beschik over documenten met communicatie die je als bewijs kunt overleggen. Bijvoorbeeld: facturen of e-mails.

Beschrijf zorgvuldig je situatie, wat je al hebt gedaan en wat je eist."

8. Wat zou je zeggen tegen iemand die aarzelt om naar een vrederechter te gaan?

R.G.: "Aarzel niet om naar ons toe te komen. Een mondeling contact is heel belangrijk en het gaat bij de vrederechter sneller dan elders. Bovendien is de bemiddelingsprocedure GRATIS."

9. Hoe kunnen we contact opnemen met een vrederechter? 

R.G.: "Simpelweg door ons een brief of een e-mail te sturen. De contactgegevens per kanton zijn beschikbaar op de websites. De griffie is ook elke werkdag open van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Neem zeker contact op met het kanton waar je woont of waar het goed zich bevindt."

juge de paix mons

Rechtszaal van Bergen

Advies van Testaankoop over hoe je een vordering bij de vrederechter instelt

Meer weten? Ontdek het advies van Testaankoop om meer te weten te komen over de werking van het vredegerecht in België.

HOE DIEN JE EEN VERZOEKSCHRIFT IN?

Nog andere vragen over de vrederechter? 

Twijfel je om een verzoekschrift in te dienen bij een vrederechter? Heb je vragen over de procedure? Lijkt het moeilijk om een modelverzoekschrift in te vullen? Aarzel niet om contact op te nemen met onze juridische experts met al je vragen.

BEL ONZE JURIDISCHE DIENST