Antwoord van expert

Als je je fitnessabonnement wegens medische redenen opzegt

04 mei 2021
Myriam De Rouck

Wanneer je je abonnement bij een fitnesscentrum wilt stopzetten, ook al is dat om medische redenen, zul je niet altijd je geld kunnen terugeisen. Onze expert Caroline Koelman legde aan Myriam De Rouck uit waarom je soms al blij mag zijn als men bereid is om je een cadeaubon in de plaats te geven.

Myriam De Rouck (foto) uit Eeklo: “Aangezien ik veel was bijgekomen, nam ik een abonnement bij Bodyline. Maar ik kreeg snel alsmaar meer last van mijn rug en moest van mijn arts stoppen met de oefenbeurten. Hoewel ik met een medisch attest kan bewijzen dat ik het abonnement om gezondheidsredenen wil opzeggen, wil Bodyline me niets terugbetalen. Ik kan alleen een cadeaubon krijgen. Moet ik me daarbij neerleggen?” 

Het antwoord van onze expert 

Je had liever centen gezien dan die cadeaubon, maar je zult dat jammer genoeg niet kunnen eisen.

In het contract dat je hebt getekend, staat uitdrukkelijk vermeld dat de beurten persoonlijk zijn en niet overdraagbaar aan derden. Volgens je uitleg wordt nergens gepreciseerd dat je je geld terugkrijgt als je een medisch attest kunt voorleggen dat bevestigt dat je door gezondheidsproblemen genoodzaakt bent om te stoppen met de oefenbeurten. 

Er bestaat in de sector van de fitnesscentra een Gedragscode, maar Bodyline heeft die niet ondertekend en is er dus niet door gebonden. Anders had je de regel kunnen inroepen dat men je geen vergoeding mag aanrekenen, of hooguit een beperkt bedrag voor administratieve kosten, als je de overeenkomst moest opschorten gedurende een periode vastgesteld in een medisch attest dat bepaalt dat de consument gedurende ten minste één maand niet mag fitnessen of sporten. 

Wie niet naar de Gedragscode kan verwijzen, kan eventueel argumenteren dat de Commissie van Onrechtmatige Bedingen adviseert dat het niet correct is om de gezondheidsrisico’s eenzijdig door de consument te laten dragen in een contract waar het verbeteren van de gezondheid centraal staat, zoals een fitnessabonnement. Anders gezegd, dat het vanuit het standpunt van een evenwichtige relatie tussen beide partijen normaal zou zijn dat je bij medische problemen aanspraak zou moeten kunnen maken op een gedeeltelijke terugbetaling van het abonnementsgeld. 

Maar wat de commissie zegt, heeft alleen de waarde van een aanbeveling, het is geen wet. In de praktijk hang je dus af van de goodwill van het fitnesscentrum. Als je Bodyline niet kunt overhalen tot een gedeeltelijke terugbetaling, zul je niet anders kunnen dan genoegen nemen met de geste die je werd aangeboden in de vorm van een cadeaubon met de resterende beurten, die je naar eigen goeddunken aan iemand mag schenken, doorverkopen of eventueel zelf gebruiken als je medische toestand dat in de toekomst toelaat.

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet, neem contact op met de experts van onze Adviesdienst.

Contacteer onze Adviesdienst


Afdrukken Versturen via e-mail