Antwoord van expert

Incassobureau moet schuld bewijzen

17 september 2018

Een incassobureau contacteert ons lid met de vraag om een grote som te betalen voor een contract dat meer dan twee jaar geleden gesloten zou zijn. Ons lid weet van niets en heeft nooit iets ontvangen. Ons advies.

Marijke Meys uit Oud-Heverlee: “Ik kreeg een telefoon en meteen daarna een mail van een incassobureau. Ik moet € 632 betalen voor een contract dat ik zou hebben gesloten in 2015 en 2016. Ik weet van niets en heb nooit iets ontvangen. Ik heb ook geen detail of verdere gegevens gekregen van mijn zogezegde schuld. Wat kan ik doen?” 

Het antwoord van onze expert

Ons eerste advies: betaal in geen geval zonder te weten waarover het precies gaat. Het kan immers een poging tot oplichting zijn. Of misschien is het een geval van afgedwongen verkoop, dus waarbij men je iets stuurt dat je niet hebt besteld, wat een verboden handelspraktijk is. 

Beweren dat er een contract bestaat of dat je iets hebt besteld, volstaat niet, het is aan het incassobureau om dat te bewijzen

Het had trouwens spontaan in zijn mail op een volledige en ondubbelzinnige wijze alle gegevens moeten geven van de som die het van jou eist. Dat is wettelijk verplicht. Je had exact moeten kunnen lezen wie de schuldeiser is (met inbegrip van zijn telefoonnummer), hoeveel de schuld in totaal bedraagt (met een duidelijke opsplitsing van de diverse posten) en op basis waarvan die schuld kan worden opgeëist. 

Het beste wat je kunt doen, is schriftelijk laten weten dat je betwist dat je ook maar enige verplichting hebt tegenover de firma die beweert dat je een schuld hebt openstaan bij haar. En dat je niet van plan bent om de som die wordt geëist te betalen. In eerste instantie volstaat daarvoor een gewone brief of een mail. 

Geeft het incassobureau niet op, eis dan – dit keer met een aangetekende brief – het bewijs van het contract dat je zou hebben getekend of van de telefonische bestelling (je moet daar een bevestiging van hebben gekregen per mail of per post met alle informatie over het aanbod en over het feit dat je 14 dagen hebt om desgewenst nog op je beslissing terug te keren).

Als men je dat bewijs niet kan leveren, ben je niets verschuldigd.

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet om gebruik te maken van onze klachtenbox om je klacht via Test Aankoop te versturen. Hierdoor oefen je extra druk uit op het bedrijf en help je anderen in gelijkaardige situaties.

Naar de klachtenbox