Antwoord van expert

Mijn poedel mocht niet bij mij op schoot in de tearoom

25 maart 2019
Paul De Wilde

De uitbater van een tearoom mag zelf bepalen of hij gezelschapsdieren toelaat in zijn zaak of niet. En als hij ze wel toelaat, mag hij ook nog eens huisregels vooropstellen en bv. verbieden dat een huisdier op schoot wordt genomen.

Paul De Wilde uit Aalst: “Ik ging met mijn moeder en haar dwergpoedel een tearoom binnen. Zij neemt het diertje altijd op schoot, zo blijft het rustig en zit het onopvallend onder de tafel. Volgens de kelner mocht onze viervoeter wel binnen, maar moesten zijn pootjes “te allen tijde op de grond” blijven. Dat stond te lezen in een document op de tafel. Mag een uitbater zo’n reglement opleggen?”

Het antwoord van onze expert 

In de wet staat dat de uitbater van een zaak waar levensmiddelen worden verbruikt, zoals een restaurant en een tearoom, zelf mag bepalen of hij gezelschapsdieren toelaat in zijn zaak. Dat is een van de uitzonderingen op de basisregel dat huisdieren in het kader van de levensmiddelenhygiëne niet mogen komen op plaatsen waar levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd of opgeslagen.

Maar het is niet gewoon een kwestie van binnen mogen of niet. De wet bevat namelijk deze beperking: er mag geenszins een risico op verontreiniging zijn. Er kan echter over worden gediscussieerd hoe ver men daarbij moet gaan. Is het bv. hygiënisch om een hond op schoot te laten nemen of op een stoel te laten zitten (al dan niet op een dekentje), want misschien likt hij wel aan de borden? Daarom is het te begrijpen dat een tearoomuitbater die geen risico wil lopen, als huisregel vooropstelt dat huisdieren op de grond moeten blijven. Dus ja, in jouw geval had hij het recht om te bepalen dat de poedel niet op de schoot mocht.

Let wel: de uitzondering dat de uitbater zelf beslist of hij huisdieren al dan niet toelaat, geldt alleen voor ruimtes waar levensmiddelen worden verbruikt. Daarom mag een hond niet binnen in de supermarkt of in de slagerij, de bakkerij enz.

Alleen een assistentiehond mag nooit de toegang worden ontzegd tot een ruimte die toegankelijk is voor het publiek. Het gaat dan bv. om een blindengeleidehond of een hond die getraind is om taken uit te voeren die een persoon met een handicap niet kan verrichten. De uitbater van een restaurant of tearoom is verplicht om zo’n hond binnen te laten. Idem dito in een supermarkt of een bakkerij. Maar uiteraard mag het dier evenmin komen in de ruimte waar de levensmiddelen worden bewerkt of opgeslagen.

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet om gebruik te maken van onze klachtenbox om je klacht via Test Aankoop te versturen. Hierdoor oefen je extra druk uit op het bedrijf en help je anderen in gelijkaardige situaties.

Naar de klachtenbox