Antwoord van expert

Een collectieve schuldbemiddelaar moet de schuldeisers berichten over het aflossingsplan

06 oktober 2021
Didier Wintgens © foto: Bart Dewaele

Didier Wintgens wachtte twee jaar op het aflossingsplan dat in het kader van een collectieve schuldenregeling aan zijn vroegere huurder zou worden opgelegd. Onze expert Danièle Bovy legt uit dat dat niet normaal is.

Didier Wintgens (foto) uit Membach: “Een vroegere huurder was mij nog ruim € 4 000 verschuldigd. Dat was bevestigd in een rechterlijke uitspraak in 2016. Kort daarna startte de man de procedure voor een collectieve schuldenregeling. Ik heb mijn schuld dan, zoals het hoort, aangegeven bij de schuldbemiddelaar. En toen wachtte ik. Begin 2018 nam ik contact met hem, maar het aflossingsplan bleek nog altijd niet rond; ik zou zo snel mogelijk worden verwittigd. Twee jaar later wacht ik nog altijd. Is dat normaal?” 

Het antwoord van onze expert 

Neen, dat is niet normaal. 

Laat wel de moed niet zakken omwille van de collectieve schuldenregeling. Dat is een procedure waarbij een rechter een schuldbemiddelaar aanstelt om met alle gekende schuldeisers een aflossingsplan op te stellen en zo probeert om zo veel mogelijk schulden te delgen. Het plan loopt meestal over diverse jaren. Dikwijls wordt wel een deel van de schulden kwijtgescholden. Maar de kans dat je toch iets zult krijgen, is groter dan wanneer je zelf zou proberen om de schuld van € 4 000 via een gerechtsdeurwaarder af te dwingen. Iemand die zijn toevlucht zoekt in een collectieve schuldenregeling, kan zijn schulden gewoon niet aan met zijn inkomsten. En van een kikker kun je geen veren plukken. 

Maar het is niet normaal dat je niets hoort van de schuldbemiddelaar. Hij moet elk jaar een stand van zaken opmaken en die aan de rechter bezorgen. Je mag dat verslag rechtstreeks bij hem opvragen of het gaan inkijken op de griffie van de betrokken rechtbank. Je moet daarin kunnen lezen hoe het komt dat het zo lang duurt eer het aflossingsplan rond is. Is er niet zo’n verslag, dan kun je je alleen nog tot de rechter wenden om te weten waarom de schuldbemiddelaar zich niet aan de regels houdt. 

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet, neem online contact op met een expert van onze Adviesdienst. Je kunt ook elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) bellen naar het nummer 02 542 34 34.

Bel een expert van onze Adviesdienst