Groepsvordering Groupon

Ben je gedupeerd geweest door de Luierbox-actie die Groupon promootte? Schrijf je snel in!

185 personen ingeschreven
  1. Schrijf je als gedupeerde gratis mee in.
  2. Wij trekken naar de rechtbank met een groepsvordering tegen Groupon.
  3. Geeft de rechtbank ons gelijk dan ontvang je een vergoeding zoals bepaald door de rechtbank.

Laat je bijstaan door onze 50 advocaten

02 542 32 32

Elke werkdag van 9 tot 12.30 u. en van 13 tot 17 u. (vr tot 16 u.)

Groupon promootte een actie van het bedrijf Luierbox, dat wegens oplichting voor de rechtbank moet komen. Groupon weigert om de gedupeerde consumenten terug te betalen. Iedere consument die deelnam aan deze promotie werd opgelicht voor ongeveer € 300.

Luiers nooit geleverd

In de loop van vorig jaar bood Luierbox (aanvankelijk onder de naam Pamperbox) abonnementen aan voor de maandelijkse levering van luierboxen, tegen een scherpe prijs. Maar de luiers werden niet of nauwelijks geleverd. Aanvankelijk kwam het bedrijf met smoesjes op de proppen, maar na verloop van tijd was Luierbox gewoon onbereikbaar.

Terugbetaling van Groupon eisen via groepsvordering

Wij ontvingen heel wat klachten en daarom gingen we bij Groupon pleiten voor terugbetaling voor de betrokken klanten. Maar Groupon beweert in deze zaak enkel een tussenpersoon te zijn, en is enkel bereid om een waardebon te geven aan de getroffen consumenten. Maar daarmee minimaliseert het bedrijf zijn wettelijke verplichtingen. In werkelijkheid is het duidelijk verkoper van alle diensten en goederen op zijn website.

Omdat Groupon niet inging op onze vraag naar een terugbetaling, zagen we ons genoodzaakt om de zaak voor de rechter te brengen. Dit verloopt via een groepsvordering.

Gedupeerd? Schrijf in voor de groepsvordering

Je kunt aan deze groepsvordering deelnemen wanneer je het luierpakket via Groupon hebt besteld én het aanbod van de waardebon van Groupon niet hebt aanvaard. In de veelgestelde vragen hieronder kun je informatie terugvinden over je situatie wanneer je hebt betaald met een kredietkaart, of wanneer je rechtstreeks hebt gekocht bij de online winkel Luierbox.be.

Veelgestelde vragen

Vragen over wie in aanmerking komt voor deelname aan de groepsvordering

Wat als ik betaald heb met een kredietkaart?

Als je de aankoop hebt betaald met een kredietkaart, is er sowieso goed nieuws: je kunt in dat geval gebruik maken van de zogenaamde “chargeback” procedure. Met behulp van deze procedure kun je rechtstreeks bij de uitgever van je kredietkaart (via www.mijnkaart.be) of je bank aankloppen voor een terugbetaling omdat je de bestelde goederen niet hebt ontvangen. Vergeet niet om onze modelbrief met bewijs van aangetekende verzending toe te voegen aan je communicatie. Sommige banken voorzien in hun algemene voorwaarden ook een chargebackprocedure voor betalingen met debetkaarten. Voor de toepassing hiervan informeer je je best schriftelijk bij je bank. Verwerpt de bank het verzoek tot terugbetaling en werd de kaart uitgegeven door je bank, dan kun je in België ook bij Ombudsfin terecht. Let op: deze procedure kan slechts toegepast worden tot zes maanden na de betaling.

Wat als ik rechtstreeks gekocht heb bij Pamperbox/Luierbox?

Gebeurde dit met een kredietkaart? Zie dan de eerste vraag. Als je met een debetkaart of overschrijving betaald hebt, dan moet je je eigenlijk “burgerlijke partij” stellen voor de rechtbank (strafzaak). Misschien bekom je rechtstreeks van de verkoper compensatie, mits hij nog solvabel is uiteraard. Wij zullen proberen om ook jou hierbij ondersteuning bieden en hier een eenvoudiger oplossing aan te bieden. Hoe je burgerlijke partij stelt lees je in de volgend vraag.

Hoe stel ik mij burgerlijke partij als ik rechtstreeks bij Luierbox heb gekocht?

Je stelt je burgerlijke partij in twee stappen. 

Ten eerste registreer je op meldpunt.belgie.be als benadeelde persoon in het strafonderzoek. Vul het formulier in zodat je op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen van de procedure. Vervolgens ontvang je een automatische e-mail met advies en later een tweede e-mail met het formulier "benadeelde persoon". Stuur dit formulier ingevuld terug naar benadeeldepartijluierverkoop@economie.fgov.be. De FOD Economie bezorgt alle formulieren aan het parket van Leuven. 

Ten tweede kan je overgaan tot de effectieve burgerlijke partijstelling op de drie volgende manieren:

  • Door middel van een eenvoudige verklaring, in persoon of via een advocaat, voor de onderzoeksrechter; 
  • Op het einde van het gerechtelijk onderzoek, op het moment dat de zaak door het onderzoeksgerecht (raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling) wordt behandeld. 
  • Op de zitting van de rechtbank door middel van een eenvoudige verklaring, in persoon of via een  advocaat op de zitting. 

Onthoud wel : je zal alleen een vergoeding voor de geleden schade ontvangen als de betrokkene, J.D, voldoende solvabel is om alle gedupeerden te vergoeden.

Wat als ik het aanbod met credits van Groupon al aanvaard heb?

Volgens de redenering van Groupon is de schade met het aanbod van credits "gecompenseerd". Wij zijn echter van mening dat Groupon jou eigenlijk niet de keuze heeft geboden tussen je geld terugkrijgen of een andere compensatie, maar je voor een voldongen feit heeft gesteld. Om die reden heb je volgens ons dus nog steeds recht op terugbetaling van de door jou gestorte bedragen.

Vragen over de collectieve actie

Tot wanneer kan ik me inschrijven?

De rechter zal de uiterlijke einddatum later in een vonnis bepalen.

Welke documenten hebben jullie van me nodig?

De twee belangrijkste zijn:

  1. de coupon of bevestigingsmail die je ontving van Groupon voor je bestelling van het product Pamperbox/Luierbox (waarde € 30), of als je deze niet meer hebt, een betalingsbewijs naar Groupon met duidelijke vermelding.
  2. een betalingsbewijs, ontvangstbewijs, coupon of bevestigingsmail van Pamperbox/Luierbox (waarde € 300).

Wat is een “groepsvordering tot collectief herstel”?

Een groepsvordering gaat steeds over een grote groep consumenten, die schade hebben ondervonden door een gemeenschappelijke oorzaak. Via zo’n vordering kunnen ze een herstel krijgen van de schade die ze individueel geleden hebben. Het is efficiënter dat in zo'n geval één groepsvertegenwoordiger één claim instelt, dan dat honderden individuen elk apart naar de rechtbank trekken. Er zijn slechts enkele groepsvertegenwoordigers in België hiertoe wettelijk gemachtigd. Tot hiertoe zijn wij, Test Aankoop, de enige die een groepsvordering voor consumenten heeft ingediend.

Uit welke stappen bestaat een groepsvordering?

De groepsvordering wordt ingediend bij de rechtbank. Die beslist in een eerste fase of onze vordering ontvankelijk is, dit wil zeggen of onze eis toegelaten wordt. Onze stelling is dat Groupon als online verkoper verantwoordelijk is voor elke promotie en aanbod die ze op de markt lanceren. Dus elke gedupeerde consument moet volledig worden terugbetaald als er iets fouts wordt aangeboden. In deze fase proberen we ook zoveel mogelijk mensen te verzamelen die luiers bestelden via Groupon bij Pamperbox/Luierbox. Iedereen kan overigens gratis intekenen op deze actie. Je hoeft geen lid te zijn van Test Aankoop. Er is een verplichte tweede fase waarin eerst naar minnelijke schikking moet worden gezocht. Dit kan 3 tot 6 maanden duren (en 6 maand max. verlengbaar). Tot hiertoe resulteerden collectieve vorderingen in onderhandelde bevredigende resultaten (bv. NMBS en Thomas Cook).

Wat kan het opleveren voor mij?

Deelname aan de groepsvordering is gratis. Je moet dus geen enkele financiële bijdrage betalen. Indien er een vergoeding wordt bekomen voor jou, dan komt deze jou integraal toe.

Wie draagt de kosten van deze groepsvordering?

Wij, Test Aankoop, dragen de kosten. De vergoeding voor advocaten en kosten mogen niet afgetrokken worden van de bekomen som tot collectief herstel voor de groepsleden

Wat betekent opt-in of opt-out?

De rechtbank beslist of de groep wordt samengesteld via een “opt-in” of een “opt-out” en bepaalt de termijn en modaliteiten voor het uitoefenen van het optierecht (min. 30 dagen – max. 3 maanden).

  • Opt-in (inclusie): je moet je uitdrukkelijk melden als consument die schade leed.
  • Opt-out (exclusie): de regeling geldt voor alle consumenten die in zo’n situatie zitten, zelfs als ze zich niet gemeld hebben voordien.

Kan ik nadien zelf nog naar de rechtbank stappen?

Neen, de beslissing van de collectieve vordering bindt de groepsleden. Die mogen geen persoonlijke vordering meer instellen nadien.

Algemene vragen

Waarom doet Test Aankoop dit?

Omdat wij als onafhankelijke organisatie opkomen voor de rechten van elke consument in België, of hij/zij nu lid is van onze organisatie, of niet. Natuurlijk gaan we méér service bieden aan onze leden dan aan een doorsnee-consument. We hebben circa 100 advocaten op onze juridische dienst. Daarmee leveren we twee grote diensten.

Ten eerste advies - Onze advocaten en specialisten bieden antwoord op bijna al je vragen (van familierecht, sociaal recht tot consumentenrecht, erfrecht, enz.). Ten tweede interventie - Bovendien komen onze advocaten ook heel vaak tussen bij bedrijven om te trachten een billijke regeling af te dwingen voor onze leden.

Moet ik mij aanmelden, ook al heb ik reeds de klachtenbox gebruikt?

Ja. Mocht je reeds vroeger je klacht naar Groupon en/of Pamperbox/Luierbox hebben verzonden via onze klachtenbox, dan was dit enkel om de zaak aan te kaarten bij hen. Omdat we nu een echte juridische procedure opstarten, is het vereist dat je je officieel (gratis) inschrijft voor deze groepsvordering.

Tijdslijn Groupon – Luierbox

01 oktober 2016

Eerste melding van oplichting

1

Ondernomen acties door ons

4

Start groepsvordering

3

Getuigenissen

getuigenis