Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Dossiers

Dieselgate: samen naar de rechter tegen de Volkswagen-groep!

13 november 2017
Dieselgate: samen naar de rechter tegen de Volkswagen-groep!

De VW-groep sjoemelde met de uitstootcijfers van NOx voor bijna 400 000 Belgische wagens. Zij biedt enkel een herstelling aan die volgens onze tests bovendien geen resultaat heeft en wil geen schadevergoeding betalen aan de gedupeerde consumenten. Wij zijn daarom een juridische actie gestart waarbij je nog altijd kunt aansluiten!

Ons antwoord: juridische stappen!

De Volkswagen-groep heeft jarenlang consumenten bedrogen door wagens van de merken VW, Audi, Skoda, Seat en Porsche te verkopen die veel meer NOx uitstoten dan beloofd. Wij vinden dat tegenover dit bedrog ook een schadevergoeding moet staan voor de gedupeerden. Maar de Volkswagen-groep geeft niet thuis. 

Test Aankoop is naar de rechter gestapt!

Wij zijn overgegaan tot een juridische actie en zijn een rechtszaak tegen de Volkswagen-groep gestart.

  • Voor consumenten die rijden met een sjoemelwagen aangekocht (nieuw of tweedehands) op of ná 1 september 2014 gebeurt dit in de vorm van een groepsvordering. Deze procedure, die Test Aankoop voert als vertegenwoordiger van al deze gedupeerde consumenten, is begin september 2016 officieel van start gegaan. Deelnemen is gratis.

    Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken van de procedure.

  • De wet laat helaas geen groepsvordering toe voor sjoemelwagens aangekocht (nieuw of tweedehands) vóór 1 september 2014. Maar geen nood. Wij zullen deze gedupeerden individueel begeleiden om een schadevergoeding te krijgen. De juridische procedure hiervoor werd in oktober 2016 opgestart. Om hieraan deel te nemen dien je wel abonnee te worden van Test Aankoop en ons een aantal documenten te bezorgen.

    Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken van de procedure.

Je kunt nog steeds meedoen aan beide juridische acties tegen VW. Schrijf je hier in voor de groepsvordering of de individuele procedure!

Persoonlijke gegevens

Gegevens over uw wagen

Ik aanvaard het het Test-Aankoopcharter over het privéleven . ten einde alle nuttige informatie te bekomen zowel over deze actie als over de producten en diensten van Test-Aankoop.
Ik aanvaard het Test-Aankoopcharter over het privéleven . ten einde alle nuttige informatie te bekomen zowel over deze actie als over de producten en diensten van Test-Aankoop maar wens niet op de hoogte te worden gehouden van de promotievoordelen van Test-Aankoop.

X

Je persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om je de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede je te informeren over onze activiteiten. Deze gegevens kunnen tevens geraadpleegd worden door of overgemaakt worden aan onze partners:

  • Teneinde deze laatsten toe te laten je hoedanigheid van abonnee te verifiëren wanneer deze hoedanigheid in het kader van ons voordelenpakket recht geeft op bepaalde voordelen.
  • Teneinde onze partners toe te laten jouw verzoek af te ronden, onder andere in het kader van de overgang naar een nieuwe aanbieder van producten of diensten.

Met uitzondering van je postadres en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen je persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. Indien je niet wenst dat je postadres overgemaakt wordt aan derden, dan kun je je hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat je inschrijft hetzij op elk ogenblik middels je recht tot verbetering van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de consumentenvereniging Test Aankoop, Hollandstraat 13 te 1060 Brussel. Je hebt toegang tot je persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om je opties inzake direct marketing te wijzigen - en dat allemaal gratis. Het volstaat ons te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via onze contactpagina

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.


?

Hulp nodig?

Bel ons op dit nummer

 02 542 32 32

ma-vr 9-12.30 u. | 13-17 u. (vr tot 16 u.)