Persbericht

74% van de Belgen voorstander van statiegeld op blik en PET-flessen

07 oktober 2021

Uit onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop blijkt dat bijna drie op de vier landgenoten positief staat ten opzichte van een statiegeldsysteem op blikjes en plastic flesjes. Bij een eerdere bevraging in 2017 lag dit percentage op 66%. Test Aankoop spreekt van een aanzienlijke stijging van het draagvlak onder de bevolking en dringt er bij de politiek op aan nu eindelijk statiegeld in te voeren als maatregel tegen de enorme hoeveelheden zwerfvuil die ons milieu ontsieren.

Statiegeld

Een systeem van statiegeld zoals we dat vandaag kennen voor glazen flesjes, uitbreiden naar blikjes en PET-flesjes om iets te doen aan al het zwerfvuil dat onze bermen, parken, bossen en lanen ontsiert, is niet nieuw. Reeds in 2015 liet toenmalig minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, een analyse uitvoeren door de OVAM wat de impact zou zijn van een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen. De conclusie was dat plastic flesjes en blikjes samen 40% van het volume van het zwerfvuil uitmaken en dat statiegeld  zou leiden tot 70-90% minder blikjes en plastic flesjes in het gedumpte afval. Onder druk van een aantal sectororganisaties verdween het idee in de koelkast. Vanuit de voedselproducenten en retailsector kwam de roep tot meer sensibilisering en opruimcampagnes. Totaal zinloos: in 2019 telde de OVAM maar liefst 14% meer zwerfvuil dan twee jaar voordien met die kanttekening dat het coronajaar 2020 wellicht nog slechtere resultaten zou laten zien.

 

Acht procent meer

Een zaak staat vast: het draagvlak om statiegeld in te voeren is erg groot. Reeds in 2017 toonde Test Aankoop via een enquête bij 1150 landgenoten aan dat 66% van de mensen voorstander is van statiegeld. 88% van de ondervraagden bleek toen bereid om verpakkingen terug te brengen naar inzamelpunten zoals de supermarkt. Uit de nieuwe bevraging die de verbruikersorganisatie dit jaar deed, blijkt zelfs dat maar liefst 74% van de mensen voorstander is van statiegeld op blik en plastic flesjes. 89% is dan weer bereid om zijn of haar verpakkingen naar het inzamelpunt terug te brengen. Belangrijk: 82% van de bevraagden vindt zwerfvuil een (groot) probleem in zijn of haar regio. Een cijfer dat hetzelfde is als bij de eerdere bevraging in 2017. Op de vraag hoeveel dit statiegeld dan wel mag bedragen, is 44% van de mensen gewonnen voor een bedrag van 10 cent per blikje of flesje, in 2017 was dit nog 38%.

 

Draagvlak

De resultaten van Test Aankoop verrassen niet binnen een breder perspectief: 307 van de 581 Belgische gemeenten hebben zich recent aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Ze vragen daarmee de verschillende regeringen in ons land om statiegeld op blikjes en plastic flessen in te voeren. Test Aankoop wijst er ook op dat eerstdaags nieuwe hoorzittingen starten in het Waalse parlement over de invoering van statiegeld en dat vandaag twee Europese federaties voor frisdranken– en waterproducenten zich hebben uitgesproken voor een duidelijk Europees kader voor statiegeld. Zij zijn mede gemotiveerd door de strenge inzameldoelstellingen die de EU oplegt. Zonder statiegeld halen producenten die nooit, klinkt het bij de consumentenorganisatie. “In Duitsland, waar het statiegeldsysteem al langer bestaat, maken blikjes vandaag nog slechts 0,03% van het zwerfafval uit. In juli jongstleden voerde Nederland statiegeld in op kleine plastic flesjes en uit de eerste resultaten blijkt dat deze fractie meteen spectaculair minder wordt aangetroffen in het zwerfvuil. Dat statiegeld werkt staat buiten kijf en dat het draagvlak aanwezig is tonen wij eens te meer via deze bevraging. Nu is het aan de overheid”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.