Info

Jouw mening

05 augustus 2018

Dank voor je interesse in deelname aan ons consumentenpanel!

Zoals vermeld, stellen we een consumentenpanel samen dat we willen raadplegen via korte online vragenlijsten.

Elke persoon die deel uitmaakt van het panel zal niet meer dan drie of vier vragenlijsten per jaar ontvangen. De vragenlijsten zullen kort zijn (10 tot 15 vragen) en makkelijk te beantwoorden. De resultaten zullen worden gepubliceerd op onze website of in een van onze magazines.

Het panel zal representatief zijn voor de volwassen Belgische bevolking op vlak van geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau. Op deze manier zullen de resultaten van deze enquêtes de mening van alle Belgen weergeven.

Geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau zijn de enige gegevens die wij van jou vragen (plus je e-mailadres natuurlijk) met het doel om zulk een representatief panel op te bouwen. je gegevens zullen enkel hiervoor worden aangewend en niet voor commerciële doeleinden.

Klik op de balk onder aan deze pagina om deze gegevens in te vullen en zodoende deel uit te maken van ons panel.
Je kunt je op elk ogenblik afmelden door een e-mail naar

neem deel
te verzenden. Voor het geval je gegevens veranderen (opleidingsniveau, regio of e-mailadres), kun je ons dat laten weten door de wijzigingen naar datzelfde e-mailadres te verzenden.

Hartelijk dank voor je bereidwillige medewerking!

TEST AANKOOP
Dienst Statistische Enquêtes

neem deel