Info

Hoe Testaankoop 40 keer jouw wereld verbeterde

02 november 2022
65 jaar Testaankoop

Ook jouw leven is er de voorbije 65 jaar beter op geworden door ingrepen, veranderingen en wetswijzigingen die rechtstreeks volgden op onderzoeken en acties van Testaankoop. Een (bijlange niet exhaustief) overzicht.

Het publiek informeren over de nieuwe producten op de markt. IJveren om de kwaliteit van producten te verbeteren. De marktwerking beïnvloeden ten voordele van de consument. Testaankoop is 65 jaar geleden opgericht met drie glasheldere doelstellingen. 65 jaar later blijken die doelstellingen de juiste te zijn geweest. Talloze onderzoeken en acties van Testaankoop hebben jouw koopgedrag in jouw voordeel doen kantelen. Verschillende fabrikanten hebben hun productieprocessen of hun dienst-na-verkoop op ons advies bijgesteld om jou beter te dienen. Talrijke wetten zijn op instigatie van Testaankoop in het leven geroepen of aangepast in het voordeel van de consument. We zijn er, met andere woorden, in geslaagd om jouw leven beter te maken dan het zonder die tussenkomst geweest zou zijn. Een bloemlezing!