Nieuws

Nieuwe telecomwet niet ingrijpend genoeg

28 december 2021

Het federaal parlement heeft een nieuwe telecomwet goedgekeurd die consumenten moet helpen om goedkopere contracten af te sluiten en beter beschermd te zijn tegen phishing en spam. “Sommige maatregelen gaan niet ver genoeg en de consument is toch nog vooral op zichzelf aangewezen”, oordeelt onze expert Kristof Van Ostaede.

Garandeert de nieuwe telecomwet mij het goedkoopste tarief?

De nieuwe telecomwet van het federaal parlement helpt je om goedkopere tarieven te vinden, maar je moet wel zelf uit je doppen blijven kijken.

Telecomoperatoren moeten voortaan hun facturen op dezelfde manier structureren aan de hand van een factsheet. Je leest erop hoeveel het kost om te bellen na een bepaald uur of hoeveel één bijkomende MB kost boven op je inbegrepen mobiele surfvolume. Daardoor zul je makkelijker tarieven kunnen vergelijken.

Operatoren blijven ook verplicht om je minstens eenmaal per jaar het goedkoopste tarief voor te stellen. Wanneer jouw operator over een goedkoper tarief beschikt voor dezelfde diensten dan waar jij voor betaalt, dan moet hij je daar op een duidelijke manier over informeren.

Je krijgt dus betere wapens om te vergelijken onder de nieuwe telecomwet. Maar je moet dat dan wel doen. “Bekijk dus elke maand in detail je factuur, ook als het bedrag in lijn ligt met wat je normaal betaalt”, adviseert Kristof Van Ostaede, onze expert telecom. “Dat is de beste manier om jouw telecomfactuur binnen de perken te houden.”

Onze koopwijzer telecomtarieven

Verander ik straks makkelijker van operator?

De nieuwe telecomwet neemt nog enkele obstakels weg, waardoor je makkelijker van operator zult kunnen veranderen. Maar een fundamentele verbetering brengt hij niet.
Onder de nieuwe telecomwet zul je beter worden geïnformeerd over hoe je van operator kunt veranderen. Zo zal je factuur de Easy Switch-code duidelijker vermelden. Met die code kan je nieuwe operator makkelijker alle administratieve rompslomp voor jou regelen.

Als de overstap bovendien te lang aansleept omdat de technieker op zich laat wachten, zul je als gebruiker recht hebben op een hogere vergoeding. Onze klachtenanalyse over 2021 wees uit dat zulke afspraken vaak op het allerlaatst geannuleerd worden of dat er stomweg niemand opdaagt. Volgens de nieuwe telecomwet zul je in zulke gevallen dus beter vergoed worden. Al ligt helaas niet vast hoevéél je dan precies zult krijgen, noch hoe je die vergoeding moet claimen.

Verder creëert de wet ook de mogelijkheid om het mailadres gekoppeld aan de operator (Skynet of Telenet, bijvoorbeeld) langer te behouden dan de voorgeschreven 18 maanden nadat je van operator veranderd bent. De nieuwe telecomwet voorziet een bijkomende (betalende) optie voor al wie het mailadres nog langer wil houden. Hoeveel die optie precies zal kosten, ligt niet vast.

“Het zijn maatregelen in de marge die weinig effect zullen hebben op prijzen of keuzemogelijkheden”, vreest Kristof Van Ostaede, de telecomexpert van Test Aankoop. “Wellicht zullen ze mensen niet in groten getale aansporen om hun telecomleverancier tegen het licht te houden.”

Hoe verander ik van telecomoperator?

Ben ik straks beter beschermd tegen cybercriminelen?

De nieuwe telecomwet geeft operatoren de mogelijkheid om verdachte sms’en te screenen en te blokkeren. Het is nog niet duidelijk of consumenten die screening zelf kunnen aan- of uitzetten.

Vanaf januari 2022 krijgen operatoren de mogelijkheid om verdachte sms’s te screenen aan de hand van webadressen of bepaalde trefwoorden, voor ze op jouw smartphone terechtkomen. Zo kunnen operatoren phishing- en spam sms’en onderscheppen waarin bijvoorbeeld toegang tot je ebank-account of jouw Itsme gevraagd worden. De nieuwe regels zullen ook van toepassing zijn op berichtdiensten zoals WhatsApp, Facebook Messenger en Signal.

Aangezien de screeningmethode nog niet actief is op dit moment weten we niet of je zelf kunt kiezen om de screening aan of uit te zetten en in hoeverre het risico bestaat dat de screening ook onschadelijke berichten tegenhoudt van iemand uit je contactenlijst. Wij zullen dit nagaan zodra de screening actief is.

Naar DigiGuide