Dossier

Parkinson, de ziekte met vele gezichten

27 maart 2019
Parkinson

Veel mensen associëren Parkinson louter met beven. Dat beeld klopt echter niet. Wat zijn dan de symptomen? Welke oorzaken kunnen aan de basis van liggen? Hoe wordt de ziekte behandeld? En zal ze ooit te genezen zijn?

Aandoening

Wat is de ziekte van Parkinson?

Parkinson is de tweede meest frequente neurodegeneratieve aandoening, na de ziekte van Alzheimer. De ziekte breekt meer en meer zenuwcellen uit de zogeheten zwarte kern of zwarte stof in de middenhersenen af. Het gaat om zenuwcellen die dopamine afscheiden, een chemische stof die noodzakelijk is om onze lichaamsbewegingen te controleren (en die ook een geluks- en genotsgevoel teweegbrengt). De ziekte is genoemd naar de Londense huisarts James Parkinson, die in 1817 als eerste de symptomen beschreef.

De oorzaken en symptomen verschillen van mens tot mens, de ziekte evolueert niet altijd even snel en de behandeling is niet voor elke patiënt hetzelfde. Doorgaans manifesteert de ziekte zich tussen 55 en 65 jaar, maar ze kan ook veel vroeger (vóór 40 jaar) of veel later (na 80 jaar) opduiken. Mannen worden iets vaker getroffen dan vrouwen, en dit op elke leeftijd. De laatste jaren komen er trouwens steeds meer gevallen aan het licht. Naar schatting telt ons land vandaag ongeveer 30 000 parkinsonpatiënten.

Hoewel de oorzaken nog niet goed gekend zijn, tonen steeds meer onderzoeken aan dat bepaalde factoren een grote rol spelen (al kunnen er nog geen praktische aanbevelingen worden gedaan om het risico te verkleinen):

  • erfelijke aanleg (in 20 tot 25 % van de gevallen)
  • omgevingsfactoren, zoals bepaalde pesticiden
  • te veel zuivelproducten

Alle andere oorzaken waar onderzoek naar is gedaan (zoals de blootstelling aan zware metalen of herhaaldelijke schedelletsels), zijn nog onvoldoende bewezen.

Symptomen

Welke symptomen kunnen op parkinson wijzen? Zijn er vroege alarmsignalen waar je moet op letten? Gaat de ziekte altijd gepaard met beven? Lees meer over de symptomen van parkinson.

Diagnose

Op basis waarvan vermoedt een arts dat het om parkinson gaat? Welke bijkomende onderzoeken kunnen nodig zijn om de diagnose al dan niet te bevestigen? Lees meer over de diagnose van parkinson.

Behandeling

Welke behandelingen bestaan er voor de ziekte van Parkinson? Wat houden chirurgische ingrepen in? Hoe ver staat de wetenschap? Lees meer over de behandeling van parkinson.

Ziekteverloop

Parkinson is een progressieve aandoening, wat betekent dat ze mettertijd verergert. Welke stadia kent de ziekte? Meer weten over het verloop van parkinson.

Hulp en ondersteuning

Hoe kun je een parkinsonpatiënt het best ondersteunen? Op welke hulp kun je een beroep doen? Lees meer over hulp en ondersteuning bij de ziekte van Parkinson.