Persbericht

Roche en Novartis in Frankrijk opnieuw veroordeeld

09 september 2020

In België wacht Test Aankoop nog steeds op een uitspraak na zijn klacht uit ...2014 !

Test Aankoop heeft zojuist kennis genomen van de beslissing van de Franse mededingingsautoriteit in het dossier Avastin / Lucentis.  Zij legt Roche, Novartis en Genentech een boete van 444 miljoen euro op wegens gedrag dat in strijd is met de mededingingsregels.  Al in 2014 diende Test Aankoop een klacht in bij de Belgische mededingingsautoriteit omtrent dit belangrijke dossier.  Sindsdien sprak Italië een veroordeling uit, vandaag volgde Frankrijk.  De consumentenorganisatie hoopt dat de zaak ook voor patiënten in België een positieve afloop kent.

Concurrentiebeperkende praktijken

De geneesmiddelen Lucentis (Novartis) en Avastin (Roche) behoren tot dezelfde geneesmiddelenfamilie. Op basis van verschillende door de overheid gesubsidiëerde studies, is vastgesteld dat ze dezelfde therapeutische waarde hebben. Officieel is Avastin enkel geregistreerd voor de behandeling van kanker. Sinds 2005 wordt het echter ook toegediend in het kader van de behandeling van natte maculaire degeneratie, een ernstige aandoening die het oog aantast. Lucentis is daarentegen wel geregistreerd voor de behandeling van deze oogaandoening, maar is onbetaalbaar. Tegen alle commerciële logica in heeft Roche geen officiële goedkeuring van Avastin aangevraagd voor natte maculadegeneratie. Integendeel, beide firma’s hebben er alles aan gedaan om de veiligheid van Avastin in een slecht daglicht te plaatsen en vervolgens oogartsen aan te moedigen om vooral Lucentis te gebruiken. Dit heeft beide bedrijven veel geld opgeleverd omdat hun belangen nauw met elkaar verweven zijn.

Test Aankoop diende in 2014 een klacht in

Eind 2014 diende Test Aankoop een klacht in bij de Belgische mededingingsautoriteit tegen Novartis en Roche. Beide ondernemingen werden in Italië door de mededingingsautoriteit veroordeeld tot een boete van ruim 182 miljoen euro. Roche en Novartis hebben echter het zware geschut bovengehaald om aan deze boete te ontsnappen.

Voor de consumentenorganisatie is het logisch dat deze farmareuzen ook in ons land de rekening gepresenteerd zouden krijgen voor hun concurrentiebeperkende praktijken. Maar het dossier kreeg in België niet dezelfde aandacht als in Italië of Frankrijk. Kennelijk is het geen prioriteit voor de Belgische mededingingsautoriteit. Toch bedraagt de verspilling in ons land volgens het Belgisch Oogartsensyndicaat ongeveer 200 miljoen euro over een periode van 5 jaar tussen 2009 en 2014.  Een bedrag dat volgens sommige bronnen reeds is opgelopen tot een half miljard.

Test Aankoop zet haar strijd tegen het misbruik van een dominante positie voort.

Test Aankoop zet zijn strijd voort tegen de concurrentiebeperkende en ondoorzichtige praktijken van farmaceutische bedrijven en volgt van heel dichtbij de klachten op die het de laatste jaren heeft ingediend tegen Roche en Novartis voor hun geneesmiddelen Avastin en Lucentis, tegen Biogen voor zijn geneesmiddel Spinraza en tegen Leadiant voor zijn geneesmiddel CDCA. De consumentenorganisatie hekelt dergelijke misbruiken van een dominante positie, die het voortbestaan van onze ziekteverzekering in gevaar brengen.  In het kader van deze fundamentele strijd, werd Test Aankoop overigens eind vorig jaar nog gehoord in het Parlement.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.