Nieuws

Apothekers vaak in fout met magistrale bereidingen

25 januari 2016
prépa magistrales

We trokken naar 44 apothekers voor een magistrale bereiding, in 35 gevallen was deze niet-conform. Een teleurstellend resultaat, aangezien we dit probleem vijf jaar geleden al aankaartten. We ijverden toen al voor een betere opvolging van de kwaliteit en voor transparantie van de resultaten van controles. Tot nog toe zonder succes dus…

Hoewel de lijst van industrieel geproduceerde geneesmiddelen eindeloos is, hebben magistrale bereidingen nog steeds een belangrijke functie, bijvoorbeeld wanneer de dosis of vorm moet worden afgestemd op de patiënt of wanneer een bepaald medicijn (tijdelijk) niet verkrijgbaar is. Vijf op de 100 voorschriften zijn magistrale bereidingen. Toch zijn de eisen en de controles hierop minder streng dan voor industriële geneesmiddelen.

44 apothekers, één bereiding

Vijf jaar geleden trokken we naar 40 apothekers. Slechts een vierde bereidde toen de gevraagde capsules dexamethason van 0,5 mg volgens de regels van de Europese Farmacopee, het officiële handboek voor apothekers. Eind vorig jaar herhaalden we dit bij 44 apothekers. Het verdict was nog slechter: slechts één op de vijf bereidingen was volledig conform. 

  • Bij zeven bereidingen bevatte niet elke capsule evenveel poeder. 
  • Vijf apothekers mengden de actieve stof onvoldoende met de vulstof. 
  • Twee apothekers voegden teveel actieve stof toe. 
  • Niet minder dan 28 apothekers gebruikten te weinig actieve stof en waren dus ondergedoseerd. 

Het enige aspect waar wél vooruitgang werd geboekt, was het etiket.

De wet der traagheid

Naar aanleiding van het slechte apothekersrapport uit 2010 werd een onderzoek gestart naar de oorzaak van die onderdosering bij verdunningen. Pas nu, vijf jaar later, zou het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werken aan een wijziging van het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) dat het probleem zou aanpakken. Wanneer die in voege treedt is onduidelijk.

Onze eisen

  • Er moeten kwaliteitsindicatoren komen om de nauwgezetheid bij een bereiding en de kwaliteit van het eindproduct te meten en op te volgen. 
  • De resultaten van de kwaliteitscontroles moeten transparant worden gemaakt.
  • Er moet bij iedere magistrale bereiding een bijsluiter komen 
  • Er moeten meer mogelijkheden komen om bereidingen uit te besteden, zodat de patiënt meer garanties krijgt op een kwaliteitsvolle bereiding en de apotheker niet meer verplicht is te investeren in apparatuur en opleidingen.