Nieuws

Melkzuurbehandeling van rundsvlees: waarom groen licht?

22 februari 2013
traitement viande

De Europese Commissie heeft beslist dat rundskarkassen voortaan mogen worden behandeld met melkzuur, om microbiële besmettingen te beperken. Wat volgt er nog? Chloorkippen?

In Europa was de behandeling van rundskarkassen met melkzuur tot nog toe verboden, aangezien de volledige voedselketen van “riek tot vork” volledig steunde op het principe van goede hygiënepraktijken. Daar wordt nu voor het eerst van afgestapt. Wij geloven echter niet dat zulke “wondermiddeltjes” goede hygiënepraktijken kunnen en mogen vervangen.

Weg vrij voor invoer van Amerikaans rundsvlees

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA oordeelde dat het gebruik van melkzuur veilig en doeltreffend is om de microbiële contaminatie op rundskarkassen te reduceren en pathogenen zoals salmonella en E. coli te doden. Aan de hand van dit advies werd beslist om de behandeling toe te laten in Europese slachthuizen. Bovendien krijgt met melkzuur behandeld Amerikaans rundsvlees zo toegang tot onze markt.

Na lange onenigheid onder de lidstaten besloot de Europese Commissie dan maar zelf om de behandeling vanaf 25 februari 2013 toe te staan. Ze benadrukt wel dat het gebruik van melkzuur niet als een vervanging dient voor goede hygiënepraktijken in slachthuizen en dat het enkel een bijkomend instrument is om de veiligheid van vlees te waarborgen.

Op naar de chloorkippen?

Wij vinden echter niet dat de consument is gebaat bij zulke behandelingen. Bovendien vinden we dat het gebruik van melkzuur verplicht moet worden geafficheerd op het etiket, wat momenteel niet het geval is. Bovendien hopen we dat dergelijke “wondermiddeltjes” de hygiënezorgvuldigheid niet zullen doen verslappen.

De reductie van microbiële besmettingen is en blijft een kwestie van hygiënisch werken doorheen de ganse keten: van bij de teler over de slachter, transporteerder, groothandelaar en winkelier tot bij de consument. Wij benadrukken dan ook dat het gebruik van melkzuur in geen geval goede hygiënepraktijken mag gaan vervangen.

Tot slot vrezen we dat dergelijke toelating een precedent zou zijn voor het gebruik van andere, minder onschuldige, chemische producten ter behandeling van vlees. Denken we maar aan de Amerikaanse kippen die aan het eind van de rit een desinfecterend chloorbad krijgen ...