Nieuws

Bereide filet americain: 40 stalen op de rooster

25 februari 2015
filet américain

Beenhouwers nemen het geregeld niet zo nauw met de wettelijke voorschriften op bereide filet americain, zo blijkt uit ons onderzoek. Bij meer dan de helft van de onderzochte stalen was de bewaartemperatuur te hoog, enkele bevatten sulfiet en in twee stalen vonden we mogelijk ziekteverwekkende kiemen.

Onze onderzoekers bezochten 40 slagerijen  – zowel zaken die deel uitmaken van een keten als zelfstandigen – en vroegen telkens om bereide  filet american. Direct na aankoop werd de temperatuur gemeten, waarna de stalen gekoeld naar het labo vertrokken.

Temperatuur en kiemen

Wettelijk gezien mag de bewaartemperatuur van bereide filet americain niet meer dan 4°C bedragen. Slechts 15 stalen voldeden aan deze norm! In twee stalen troffen we bovendien de mogelijk ziekteverwekkende bacteriën Salmonella en Listeria aan.

Sulfiet blijft een probleem

Hoewel het toevoegen van sulfiet aan bereide filet americain al geruime tijd verboden is, vonden we in twee stalen nog een hoge concentratie terug. Sulfiet is een bewaarmiddel dat het rundvlees zijn rode kleur doet behouden, zelfs wanneer het minder vers is. Het maskeert ook de geur van eventuele bederfprocessen. Dat maakt het quasi onmogelijk om op basis van visuele- of geuraspecten een oordeel te vellen over de versheid.

Weet wat u eet

Bereide filet americain mag enkel rundsvlees bevatten en – indien vermeld op het etiket – paardenvlees. Niettemin werd in een kwart van de stalen ook goedkoper varkensvlees gebruikt, dat eveneens meer kans geeft op parasieten dan rauw rundvlees. Producenten proberen de wetgeving regelmatig te omzeilen door hun product onder een andere benaming, zoals “preparé van de chef”, te verkopen.

Onze eisen

  • Het verbod op sulfiet moet eindelijk worden gerespecteerd. Blijvende gerichte controles door het FAVV alsook dwingendere straffen bij overtredingen zijn wenselijk.
  • De wettelijke benamingen “bereide filet americain” of “filet americain preparé” moeten zoveel mogelijk worden gebruikt. Wijken producenten hiervan af, dan moeten ze duidelijk aangegeven of en in welke mate ander vlees werd gebruikt. Bijvoorbeeld "preparé van de chef met 30% varkensvlees".
  • Beenhouwerijen moeten de verplichting van een zichtbare thermometer nakomen. Op die manier kunt u als klant controleren of de temperatuur in orde is.