Persbericht

45% van de ouders met kinderen jonger dan 12 jaar is bereid hun kind te laten vaccineren, zo blijkt uit een enquête van Test Aankoop

01 december 2021

In een context van stijgende besmettingscijfers en verhitte debatten over verplichte vaccinatie, publiceert Test Aankoop de resultaten van een enquête over de meningen en verwachtingen van de Belgen ten aanzien van vaccins tegen Covid-19. Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid van de Belgen (59%) voorstander is van verplichte vaccinatie voor alle volwassenen. Dit percentage daalt tot 46% voor minderjarigen van 12 tot 17 jaar en tot 37% voor kinderen jonger dan 12. 45% van de respondenten die ouder zijn van kinderen jonger dan 12 jaar, zegt desondanks bereid te zijn hun kind te laten vaccineren - als een vaccin voor deze leeftijdsgroep zou worden goedgekeurd en beschikbaar zou zijn. Het Covid Save Ticket blijft een controversieel instrument bij het Belgische publiek: slechts 36% van de respondenten vindt dat het nuttig is om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Test Aankoop deed tussen 8 en 15 november een representatieve steekproef bij meer dan 1000 Belgen over hun mening over verplichte vaccinatie, het CST, de onderhandelingen over vaccincontracten, de impact van de coronacrisis op hun levenskwaliteit, enz.

Meerderheid Belgen voor verplichte vaccinatie volwassenen

Het debat over een eventuele verplichte vaccinatie woedt hevig in ons land. Er lijkt consensus te zijn voor een prik voor het personeel werkzaam in de zorg en dit ondanks de terughoudendheid van sommigen. Uit de enquête van Test Aankoop blijkt dat 66% van de Belgen voorstander is van verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers. Nederlandstaligen (70%) zijn meer voorstander van deze verplichting dan Franstaligen (61%).

Een meerderheid van de respondenten (59%) spreekt zich ook positief uit ten opzichte van verplichte vaccinatie van schoolpersoneel en van personeel van overheidsdiensten dat in direct contact met het publiek staat (60%). Meer in het algemeen is 59% van de Belgen voorstander van verplichte vaccinatie voor alle volwassenen.

Minder eensgezinsheid is er over het idee om vaccinatie voor minderjarigen verplicht te stellen: slechts 46% van de respondenten is pro een vaccinatie voor 12- tot 17-jarigen en slechts 37% is gewonnen voor een prik voor kinderen onder de 12 jaar. Op de vraag of de ouders bereid zouden zijn hun kind in te enten als het vaccin wordt goedgekeurd voor kinderen jonger dan 12 jaar, antwoordde bijna de helft van de ouders van deze kinderen (45%) dat zij dat zouden doen.

Wereldwijde toegang tot vaccins

Interessant is dat bijna 60% van de respondenten zijn bezorgdheid uitsprak over het tekort aan vaccins en tests in ontwikkelingslanden. Deze bezorgdheid is des te relevanter omdat de Omicron-variant pas na de enquête werd ontdekt. Test Aankoop herhaalt zijn oproep aan de Europese leiders om eindelijk de intellectuele eigendomsrechten op coronavirusvaccins en medische hulpmiddelen op te heffen. "Uit onze enquête blijkt dat de Europese burgers zich er terdege van bewust zijn dat niemand veilig is zolang niet iedereen veilig is. Het is dringend nodig dat onze politici deze oproep horen en er gevolg aan geven" zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

 

Behoefte aan meer transparantie

Over het algemeen lijken de consumenten een nogal negatief beeld te hebben van de manier waarop de EU omgaat met de aankoop van Covid-19-vaccins. Slechts 20% van de bevraagden vindt dat het aanbestedingsproces voor Covid-19-vaccins door de EU goed werd beheerd.  Nogmaals, het is duidelijk dat meer transparantie nodig is, want die is absoluut noodzakelijk om het vertrouwen van de consument en het publiek te verzekeren. In de enquête verklaarde 44% van de respondenten dat de onderhandelingen tussen de EU en de farmaceutische bedrijven transparanter hadden moeten zijn. Iets waarop Test Aankoop al lang aandringt overigens.

Een omstreden CST

Terwijl de meerderheid van de Belgen voorstander is van verplichte vaccinatie voor alle volwassenen, is slechts 43% van de ondervraagden voorstander van beperkingen voor mensen zonder een CST.  Bovendien is slechts 36% van de ondervraagden van mening dat het ticket nuttig is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bijna de helft (49%) is echter van mening dat het CST sommige mensen ertoe heeft aangezet zich te laten vaccineren. Zoals blijkt, hebben de Belgen gemengde meningen over dit instrument op Belgisch grondgebied.

Gevolgen van de crisis voor de kwaliteit van het bestaan

Met een inflatie van 5,65%, het hoogste niveau sinds 2008, zegt 1 op de 4 Belgen dat de gezondheidscrisis een grote financiële impact heeft gehad op hun persoonlijke situatie. 

De organisatie waarschuwt ook dat meer dan een op de vijf Belgen zegt dat de gezondheidscrisis een grote impact heeft gehad op zijn geestelijke gezondheid en 18% van de respondenten heeft een familielid dat een belangrijke medische ingreep heeft moeten uitstellen of afzeggen als gevolg van de pandemie.

 

Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door financiële steun van Open Society Foundations.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.