Nieuws

Eén op de vijf gezinnen kan medische zorg niet betalen

30 september 2015
Eén op de vijf gezinnen

Ruim een miljoen Belgische gezinnen ondervinden problemen om noodzakelijke behandelingen te betalen. Ondanks ons socialezekerheidsstelsel, moest 23 % afgelopen jaar een behandeling laten varen. Het gaat vooral om eenoudergezinnen, gezinnen met een lager inkomen of met een chronisch ziek gezinslid.

Via een enquête bij een 700-tal Belgische gezinnen trachtten we te weten te komen in welke mate de doorsnee Belg het hoofd kan bieden aan noodzakelijke behandelingen. Essentiële gezondheidszorg kostte afgelopen jaar niet minder dan € 1 276 per gezin, na tussenkomst van het ziekenfonds en eventuele hospitalisatieverzekering. Goed voor zo’n 12 % van het jaarlijks netto gezinsinkomen. Bij gezinnen met een lager inkomen, gezinnen met een chronisch ziek gezinslid en eenoudergezinnen wegen die kosten zwaarder door.

Sociale zekerheid ontoereikend?

Nochtans zijn er verschillende maatregelen: de maximumfactuur, de verhoogde tegemoetkoming, de derdebetalersregeling en het speciale statuut voor mensen met een chronische aandoening. Niettemin moest 5 %  afgelopen jaar een behandeling stopzetten, stelde 20 % een behandeling uit en zag 7 % van meet af aan af van een behandeling. 

Ook hier duidelijke verschillen: van de gezinnen met een lager inkomen moest maar liefst 33 % een noodzakelijke behandeling op één of andere manier laten varen, bij de gezinnen met een chronisch ziek gezinslid liep dat percentage op tot 40 % en bij de eenoudergezinnen kwam maar liefst 72 % in de problemen. Tandverzorging werd het afgelopen jaar het vaakst uitgesteld (12 % van de ondervraagden), gevolgd door oogzorg (7 %), lichamelijke revalidatie (3 %) en orthopedische zorg (3 %).

Levenskwaliteit in gevaar

Geregeld schroeven Belgen andere uitgaven terug om een behandeling te kunnen bekostigen. Reizen, kleding, vrijetijdsbestedingen en hobby’s worden het eerst van de prioriteitenlijst geschoven. Soms gaat het echter verder dan dat. 16 % stelde al eens noodzakelijke werkzaamheden in huis uit, 7 % bespaarde op voeding, 9 % op verwarming. De respondenten die het vaakst moesten afzien van deze basisbehoeften, kampten eveneens met de zwakste gezondheidstoestand.

Onze eisen

Hoewel er de afgelopen decennia al heel wat inspanningen werden geleverd, blijven wij ijveren voor meer financiële toegankelijkheid door:

  • een indijking van de ereloonsupplementen in de ambulante praktijk en in de ziekenhuizen voor éénpersoonskamers
  • het aanpakken van overconsumptie in bepaalde domeinen en de herinvestering van vrijgekomen middelen in de terugbetaling van probleemsectoren.