Dossier

Supplementen bij labo's

25 januari 2022

Heb jij de factuur van een labo al eens grondig bekeken voor je ze betaalde? Doe dat voortaan best wel. Meer dan eens worden er immers onterecht supplementen aangerekend.

Wat is het probleem?

Wanneer je (huis)arts een staal wil laten analyseren in een labo, heb je er als patiënt geen vat op welk labo, laat staan welke medewerker, dat zal analyseren. Dat kom je doorgaans pas te weten wanneer de factuur van het labo bij jou in de bus valt. Het zijn nochtans net die elementen die mee bepalen of het labo ereloonsupplementen mag aanrekenen. Het kan dus zomaar gebeuren dat voor eenzelfde analyse de ene patiënt een supplement betaalt en de andere niet, zelfs binnen hetzelfde labo. Want enkel de niet-geconventioneerde medewerkers mogen zulke supplementen aanrekenen. Al lijkt er daar geregeld misbruik bij op te treden. In sommige labo's factureren de niet-geconventioneerde medewerkers beduidend meer analyses dan hun geconventioneerde collega's. 

Wetgeving schiet te kort

Patiënten moeten dus duidelijk beter beschermd worden tegen zulke supplementen. In 2017 werd de wetgeving daarom wat aangescherpt. Zo werd expliciet vermeld dat labo’s alleen ereloonsupplementen mogen aanrekenen als de patiënt daar op voorhand over geïnformeerd is én zijn toestemming heeft gegeven.

Je zou dan ook verwachten dat zulke supplementen ondertussen verleden tijd zijn, want wie wil er nu bewust meer betalen. En toch blijken die supplementen nog altijd schering en inslag te zijn. Voor het prestatiejaar 2019 ging het bij de Socialistische Mutualiteit alleen al om zo’n 2,5 miljoen euro aan supplementen. Ruw geschat zou dat dus een bedrag tussen 7,9 en 8,6 miljoen euro zijn voor de ganse bevolking.

Kleine bedragen

Hoe kan het dat deze problematiek toch onder de radar blijft? Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor is het feit dat het om relatief kleine bedragen gaat, waardoor mensen geen argwaan krijgen. Bij de analyse van de Socialistische Mutualiteit kwam er doorgaans € 1 tot  € 6 extra bij, boven op het remgeld. Vele kleintjes maken echter samen ook een fikse winst voor de labo's.

In dit dossier gaan we dieper in op een aantal aspecten van deze problematiek en leren we je onder meer ook wat je zelf kunt doen.