Dossier

Dokterstarieven

23 februari 2018
dokterstarieven

Voor (deels) terugbetaalde verrichtingen hanteren de meeste huisartsen officiële tarieven, al dan niet op bepaalde uren en dagen. Maar hoe kan je nu weten of je arts die officiële tarieven toepast?


 

Geconventioneerd of niet?

Als een arts zich aan het nationaal akkoord tussen artsen en ziekenfondsen heeft verbonden, moet hij voor terugbetaalde medische verrichtingen de officiële tarieven volgen. We noemen hem ook “geconventioneerd”. Een arts kan zich echter ook gedeeltelijk of helemaal niet verbinden. In dat geval mag hij eigen, hogere tarieven hanteren, ook voor terugbetaalde prestaties.

Als patiënt moet je door de arts in zijn wachtzaal op de hoogte worden gesteld van zijn verbintenisstatuut en zijn uurregeling. In de praktijk gebeurt dat echter weinig. De meerderheid van de huisartsen is geconventioneerd, maar voor sommige specialisten ligt dat helemaal anders. Zo mag zelfs meer dan de helft van de oogartsen en huidspecialisten supplementen aanrekenen, en ook gynaecologen, radiologen en plastisch chirurgen zijn vaak niet-geconventioneerd. Het probleem is echter dat ook geconventioneerde artsen voor terugbetaalde prestaties niet altijd de officiële tarieven moeten volgen. Ze moeten je hierover wel op voorhand informeren. 

Uitzonderingen voor huisartsen

Een huisarts mag meer vragen dan de officiële tarieven:

 • als je hem zonder dringende medische reden om een huisbezoek vraagt buiten de uren of het tijdschema van zijn normale ronde.
 • als een huisbezoek een “ongewoon verre verplaatsing” voor de arts met zich meebrengt.
 • tijdens de nacht, het weekend of op een feestdag, als de arts niet van wacht is én als de georganiseerde wachtdienst toereikend is.

Uitzonderingen voor specialisten

Een specialist mag ereloonsupplementen aanrekenen voor terugbetaalde prestaties:

 • als de patiënt een individuele kamer in het ziekenhuis vraagt om persoonlijke redenen, die niets met zijn gezondheid te maken hebben.
 • bij een consultatie bij de specialist op afspraak, buiten de voorziene werkuren, of in het geval van een thuisbezoek, tenzij het om een raadpleging op verzoek van een huisarts gaat.

Tips voor wat meer controle over het ereloon

 • Je kan het statuut van je huisarts of specialist opzoeken op het internet. Het Riziv en verschillende mutualiteiten hebben een databank waarin je terug kan vinden welke artsen de officiële tarieven respecteren en welke artsen dit niet doen.
 • Als een geconventioneerde arts je als patiënt vooraf niet informeert over de dagen en uren waarop hij eigen tarieven hanteert, moet hij de officiële tarieven volgen.
 • Af en toe vragen artsen in ziekenhuizen je om erelonen of supplementen contant te betalen, of vragen ze je per brief om het verschuldigde bedrag over te schrijven. Dat is onwettig. Je moet alleen betalen wat op de ziekenhuisfactuur staat.
 • Desnoods vraag je zelf of je arts geconventioneerd is.
 • Bij een thuisbezoek moet de arts je het tarief aanrekenen dat geldt op het uur dat je hem opbelde om een afspraak te maken. Als je hem bv. overdag belt en hij pas na 18 uur langskomt, heb je toch recht op het dagtarief.
 • Het ereloon dat een arts je mag aanrekenen voor een consultatie in zijn praktijk, moet de tarieven volgen die golden op het moment waarop je binnenkwam in de wachtzaal.
  Wanneer je terug op consultatie moet komen op verzoek van uw arts, heb je recht op het tarief dat gold tijdens je eerste bezoek.
 • In een eenpersoonkamer in het ziekenhuis mogen alle artsen, onafhankelijk van hun statuut je ereloonsupplementen aanrekenen. Informeer je hierover goed op voorhand op de websites van de ziekenfondsen en via het opnamedocument dat het ziekenhuis je moet geven.