Dossier

Ongezonde lucht in huis: zo pak je het aan

06 april 2023
luchtvervuiling binnenshuis

De buitenlucht is niet zo schoon als ze lijkt, maar met de lucht in huis is het helaas nog erger gesteld. Hier volgt een lijst van verontreinigende stoffen waar je moet op letten en we vertellen je ook hoe je de risico's beperkt. Alles begint bij een goede verluchting van je woning.

Luchtverontreiniging

Reeds vervuilde buitenlucht

De buitenlucht is al sterk verontreinigd door veel chemische stoffen zoals koolstofmonoxide, stikstofoxiden, zwavel, fijne zwevende deeltjes, vluchtige organische stoffen, ozon, ammoniak en metalen waaronder lood. De meeste zijn afkomstig van de uitlaatgassen van auto's, fabrieken, elektriciteitscentrales en kachels op fossiele brandstoffen.

Bijkomende vervuiling van de binnenlucht

Binnenlucht is niets anders dan deze reeds vervuilde lucht, waaraan - eenmaal in huis - andere vervuilende stoffen worden toegevoegd waar je moet voor oppassen. In dit dossier geven we een niet-limitatieve lijst daarvan, met tips over hoe je het risico van blootstelling in je woning kunt elimineren of minimaliseren.

Radon: afdichten en verluchten
Asbest: grote voorzorgsmaatregelen om het te verwijderen
Koolmonoxide: een melder waarschuwt je tijdig
Formaldehyde: verluchten om allergieën te voorkomen
Huisstofmijt: meerdere maatregelen om de verspreiding te beperken
Schimmel: zoek de oorzaak
Wierook en geurkaarsen zijn niet zo onschuldig: vermijd ze
Dampen van was- en schoonmaakmiddelen: kies voor huisgemaakte producten

Altijd goed verluchten en ventileren

De woning goed verluchten is het allerbelangrijkste bij een opeenhoping van verontreinigende stoffen in de lucht binnenshuis. Verluchten vervangt de muffe lucht door frissere buitenlucht, waardoor de aanwezige verontreinigende stoffen afnemen en het risico van vocht en condensatie in huis kleiner wordt.

Verluchten is zeker noodzakelijk als je isolatiewerken hebt uitgevoerd om de steeds hogere energieprijzen te counteren.
Hoewel goed isoleren ongetwijfeld een goede zaak is, is het ook schadelijk voor de luchtkwaliteit binnenshuis. Goed verluchten is dan ook essentieel om dit compenseren. De eerste oplossing die in ons opkomt is natuurlijke verluchting, simpelweg door 's morgens, 's avonds of 's nachts de ramen en/of deuren open te zetten. Een andere mogelijkheid is een mechanisch ventilatiesysteem waarbij de binnenlucht wordt ververst door koelere buitenlucht.

Vocht: een relatief makkelijk te voorkomen probleem

De luchtvochtigheid binnenshuis is vrij belangrijk. Ze wordt uitgedrukt als een percentage en staat voor de hoeveelheid waterdamp in de lucht ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die aanwezig kan zijn bij eenzelfde temperatuur. Idealiter ligt de vochtigheid van de lucht in je woning tussen 40 en 60 %. Een te vochtige lucht bevordert de aanwezigheid van huisstofmijt en schimmels. Bij een te lage vochtigheid (minder dan 25 %) kunnen bewoners dan weer gezondheidsproblemen krijgen, zoals het uitdrogen van de slijmvliezen of huidirritatie.
Recente studies tonen aan dat maar liefst 45 % van de Europese woningen te vochtig is. Is dit bij jou zo, neem dan de volgende maatregelen: maak vochtige oppervlakken altijd droog (bijv. in de badkamer), gebruik de afzuigkap bij het koken, dek potten en pannen af, laat je kleren niet binnenshuis drogen, plaats een luchtontvochtiger...

Wat maakt de lucht in je woning ongezond en wat doe je eraan?

Radon: afdichten en verluchten

Radon is een natuurlijk, radioactief gas dat in de ondergrond zit. Het is geurloos, kleurloos en smaakloos. Maar het is verre van onschuldig. Radon is zelfs verantwoordelijk voor 10 tot 30 % van de longkankers in België. Woon je in een risicogebied, vermijd dan openingen tussen de bodem en je kelder om te voorkomen dat radon je huis binnendringt. Lees de rubriek over radon in dit dossier.

Asbest: grote voorzorgsmaatregelen om het te verwijderen

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal vezelachtige mineralen die behoren tot de silicaatgroep. In België is het gebruik, de productie en het op de markt brengen van asbest sinds 1998 verboden, maar het bijzonder gevaarlijke asbest is niet verdwenen. Om het uit je huis te verwijderen moet je grote voorzorgsmaatregelen nemen. Lees de rubriek over asbest in dit dossier.

Koolstofmonoxide: een melder waarschuwt je tijdig

Koolstofmonoxide ontstaat door de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen. Hoopt het zich op in huis, dan kan het dodelijk zijn. Pas op voor verwarmingstoestellen op fossiele brandstof die niet op een schoorsteen zijn aangesloten en hun verbrandingsgassen in de woning uitstoten. Plaats een melder. Lees de rubriek over koolstofmonoxide in dit dossier.

Formaldehyde: verluchten om allergieën te voorkomen

Formaldehyde is een vluchtige organische stof (VOS) beter bekend als formol. Ze wordt vaak gebruikt in verf, lak, lijm, plastic, inkt, schoonmaakproducten, vlekverwijderaars, ... Vandaar dat formol te vinden is in de binnenlucht. Onbedoelde concentraties kunnen allergieën veroorzaken en dus is verluchten de boodschap. Lees de rubriek over formaldehyde in dit dossier.

Huisstofmijt: meerdere maatregelen om verspreiding te beperken

De kleine beestjes zijn onzichtbaar voor het blote oog en nestelen zich bij voorkeur in matrassen, kussens, gordijnen en tapijten. Ze veroorzaken allergieën van de luchtwegen en kunnen astma-aanvallen uitlokken. Het is misschien lastig om helemaal van huisstofmijt verlost te raken, maar je kunt tenminste voorkomen dat ze zich vermenigvuldigen. Zo doe je dit. Lees de rubriek over huisstofmijt in dit dossier.

Schimmel: zoek de oorzaak

Schimmels zijn micropaddenstoelen die gedijen op vochtige plaatsen die donker en slecht geventileerd zijn. De meeste zijn ongevaarlijk, maar sommige kunnen zeer schadelijk zijn, vooral voor heel jonge kinderen. Laat ze analyseren als je twijfels hebt. Probeer vooral ook de oorzaken van het ontstaan van schimmels weg te nemen. Lees de rubriek over schimmels in dit dossier.

Wierook en geurkaarsen zijn niet zo onschuldig: vermijd ze

Stokjes, wierookkegels en, in mindere mate, geurkaarsen geven bij verbranding veel ongewenste stoffen vrij. Dit kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, en oog- en longirritatie. Goed om te weten, dus. Lees de rubriek over wierook en kaarsen in dit dossier.

Dampen van was- en schoonmaakmiddelen: kies voor zelfgemaakte producten

Was- en schoonmaakmiddelen uit de winkel bevatten meer vluchtige organische stoffen (VOS), die allergieën en irritatie van de luchtwegen kunnen veroorzaken, dan zelfgemaakte producten op basis van eenvoudige natuurlijke producten. Geef daarom de voorkeur aan laatstgenoemde producten. Lees de rubriek over dampen van detergenten en schoonmaakproducten in dit dossier.

Verdachte symptomen: praat met je arts

Artsen die symptomen waarnemen die hen doen vermoeden dat hun patiënten last hebben van slechte lucht binnenshuis, kunnen een beroep doen op de regionale structuren voor het opsporen van dergelijke verontreiniging. In Brussel, in Wallonië en in Vlaanderen worden in je woning gratis een aantal analyses uitgevoerd van de lucht- en woningkwaliteit. Bespreek dit eventueel met je huisarts. Hij of zij kan een aanvraag indienen.