Nieuws

Mijn huis is onbewoonbaar door overstroming. Moet ik mijn hypotheeklening blijven betalen?

In principe wel. Maar de banken hebben beloofd hun best te doen om de slachtoffers te helpen. 

27 juli 2021
wat met de afbetaling van je hypotheeklening als je huis onbewoonbaar is na een overstroming

Volgens de bankenkoepel Febelfin zijn de banken bereid om de dossiers van de slachtoffers van de overstromingen met de nodige spoed te behandelen. Aangezien elk geval anders is, zullen zij deze dossiers individueel bekijken en proberen om de financiële problemen van de betrokkenen zoveel mogelijk te verlichten. Kredietgevers zullen ook samenwerken met verzekeraars om ervoor te zorgen dat slachtoffers van overstromingen zo snel mogelijk kunnen starten met renoveren of heropbouwen.

Als je moeite hebt om jouw hypotheeklening af te betalen, raden wij je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met jouw bank. 

Oplossingen die een bankier je kan bieden 

Een tijdelijk uitstel (vaak 6 maanden) van de kapitaalaflossing. Een maandelijkse terugbetaling bestaat uit een deel kapitaal en uit een deel interest. Om de maandelijkse last te verminderen, kan jouw bank de terugbetaling van het kapitaal tijdelijk opschorten en alleen de intrest innen.

Als deze eerste optie niet bij jou past (bijvoorbeeld omdat je meer tijd nodig hebt om financieel weer op de been te komen) en er een meer structurele oplossing nodig is, kun je een verlaging van de maandelijkse aflossing vragen door de looptijd van de lening te verlengen. Je kunt de bestaande hypothecaire lening laten aanpassen of een nieuwe lening afsluiten (herfinanciering). In het verleden hebben we vastgesteld dat de banken de eerste optie minder vaak voorstellen als iemand zijn krediet niet meer kon afbetalen. Wellicht omdat ze bij de tweede optie meer kosten kunnen aanrekenen.

Vraag altijd een simulatie

Welke optie je ook kiest, onderteken niet te snel. Vraag voor elk scenario altijd eerst een schriftelijke simulatie van de nieuwe aflossing, met inbegrip van de kosten (wederbeleggingsvergoeding, dossierkosten, notariskosten…) die ermee gepaard gaan.

Wat deze kosten betreft, dringen wij er al lang op aan dat de regering structurele maatregelen neemt voor de mensen die hun hypotheeklening willen herfinancieren. Bijvoorbeeld door de aktekosten te beperken tot € 500, door de wederbeleggingsvergoeding af te schaffen, geen dossierkosten,... Deze maatregelen moeten gelden voor iedereen: slachtoffers van overstromingen, maar ook voor mensen met financiële problemen door bijvoorbeeld echtscheiding, ziekte of jobverlies.

De beste hypotheekdeals

Wie nog geen lening heeft lopen maar er één wil afsluiten, kan zijn voordeel doen met onze koopwijzer hypotheekleningen. Die vindt de beste lening voor jou.